BM vrea să schimbe România: concluziile unui raport secret

BM vrea să schimbe România: concluziile unui raport secret

Banca Mondială desfiinţează, în ultimul raport, România - ţara cu un buget făcut după ureche, direcţionat politic, şi cu un Minister de Finanţe cu mai mulţi angajaţi decât în Anglia. Instituţia propune, însă, oficialităţilor de la Bucureşti, soluţii pentru fiecare problemă.
România are un buget cu venituri şi cheltuieli nerealiste, care duce lipsă de credibilitate, cea mai mică absorbţie a fondurilor europene dintre ţările UE, o administraţie fiscală teritorială care creşte costurile de colectare şi care ar trebui înlocuită cu un sistem informatic bine pus la punct şi un call-center, se arată în evaluarea funcţională efectuată de Banca Mondială în sistemul de finanţe publice, în instituţii precum Ministerul de Finanţe şi ANAF.

Documentul, obţinut de Gândul, nu are caracter public şi este destinat bordului instituţiei şi oficialilor de la Bucureşti.

Buget de stat: nerealist şi supraestimat

• Bugetul României duce lipsă de credibilitate, fapt care afectează disciplina fiscală. Potrivit BM, "bugetul aprobat nu este un document credibil".
• Bugetul e bazat pe venituri nerealiste, supraestimate pentru a justifica nişte cheltuieli mari
• Suplimentările bugetare sunt create din cauza adoptării unor legi aprobate în afara bugetului cărora li se dă o atenţie insuficientă în ceea ce priveşte impactul bugetar. Exemplele date în raport sunt eventuale majorări de pensii şi salarii.
• "Supraestimarea veniturilor a fost motiv pentru a permite, la presiunile politice, creşteri artificiale în avelopa de resurse disponibilă."
• "Actualul buget al ţării, cum este el realizat, deviază semnificativ de la bugetul iniţial."
• Din cauza lipsei de credibilitate a bugetului de stat, nu există transparenţă şi predictibilitate, iar dezechilibrele fiscale şi bugetare au crescut
• Potrivit experţilor instituţiei internaţionale, în prezent, actualul buget al ţării este focusat pe cheltuielile fixe, fără o prioritizare a costurilor.

Ce soluţii propune Banca Mondială:

• Angajamente colective de la ordonatorii de credite cu privire la respectarea plafoanelor stabilite în buget, corelate cu priorităţile Guvernului.
• Ministerul de Finanţe să aibă dreptul să ajusteze unilateral bugetele de cheltuieli propuse de ministere dacă acestea depăşesc plafoanele.
• Toate legile adopatate în timpul anului, cu impact semnificativ asupra bugetului de stat, trebuie să conţină şi o analiză a acestui impact realizată de Ministerul de Finanţe. Paralel, Consiliul Fiscal trebuie autorizat să publice estimări separate asupra impactului fiscal al unor anumite legi, dacă neutralitatea fiscală ar fi încălcată.
• Ministerele trebuie să justifice noile iniţiative de proiecte şi să vină cu soluţii de cofinanţare din economiile proprii.
• Banca Mondială mai recomandă evaluări periodice ale cheltuielilor tuturor ordonatorilor de credite.
• Modernizarea serviciilor prin automatizare şi informatizare. Integrarea sistemului de contabilitate şi raportare cu cel de plăţi.

Absorbţia fondurilor europene - România, pe ultimul loc între ţările UE 10

• România are cea mai slabă absorbţie a fondurilor UE dintre ţările UE10. La sfârşitul anului 2009, rata de contractare era de 38% din totalul proiectelor, iar cea de absorbţie, de 6%. Fără o accelerare a absorbţiei, potrivit regulei n+3, respectiv numărul de ani la dispoziţie pentru a cheltui banii alocaţi, din momentul contractării, pot avea consecinţe negative în anul 2011.

Ce propune Banca Mondială:

• În ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene, România trebuie să realizeze o ordonanţă prin care să prioritizeze alocarea şi transferul de personal în cadrul direcţiilor care se ocupă de implementarea proiectelor UE. În acest sens e nevoie de eforturi suplimentare în cazul Ministerului Transporturilor,unde este nevoie de o analiză imediată a nevoilor de personal.

Personalul - MFP are mai mulţi angajaţi decât Ministerul de Finanţe din Franţa sau Germania

• Ministerul de Finanţe are în prezent, potrivit datelor din raport, 1.867 de poziţii autorizate din care 1.432 sunt ocupate.
• "Numărul angajaţilor din această instituţie depăşeşte cu mult numărul angajaţilor din ministerele de Finanţe din alte ţări europene precum Anglia , Germania sau Franţa".

Ce propune Banca Mondială:

• Reducerea numărului de personal cu circa 200-300 de angajaţi.

Sursa: realitatea.net