ANAF modifică formularele pentru declararea impozitelor şi taxelor

ANAF modifică formularele pentru declararea impozitelor şi taxelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat un proiect de act normativ prin care sunt aduse modificări formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire sau reţinere la sursă.

ANAF propune, printr-un act normativ, modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire sau reţinere la sursă.

Astfel, ANAF propune modificarea formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", prin eliminarea informaţiilor referitoare la impozitul minim, precum şi modificarea instrucţiunilor de completare a formularului 100.

ANAF doreşte şi modificarea Nomenclatorului privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, prevăzut în Anexa nr.15, prin introducerea unor noi obligaţii. Este vorba despre impozitul pe veniturile microîntreprinderilor şi contribuţiile pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi eliminarea obligaţiilor privind impozitul pe venit care au fost preluate în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, respectiv impozitul pe veniturile din salarii şi impozitul pe veniturile din pensii.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, dispoziţiile referitoare la plata impozitului minim şi-au încetat aplicabilitatea.

Totodată, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 1 ianuarie 2011 a fost introdus impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, pentru persoanele juridice române care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Titlul IV 1 din Codul fiscal şi optează pentru plata acestui impozit şi a fost reglementată modalitatea de declarare a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale pentru anumite categorii de venituri, respectiv venituri din salarii şi asimilate acestora, venituri din pensii, venituri din drepturi de autor şi venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil.

Astfel, plătitorii veniturilor sus-menţionate au obligaţia declarării impozitului şi contribuţiilor sociale aferente acestor venituri în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Sursa: NewsIn