Comorile din Turle, în circuitul turistic

Comorile din Turle, în circuitul turistic

Fundaţia UMANA Braşov în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov a semnat contractul de finanţare cu Autoritatea de Management al POR respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru acordarea finanţării nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă si Promovarea Turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Dezvoltarea şi Consolidarea Turismului Intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice. Titlul proiectului este „Comorile din Turle”, SMIS 17875, valoarea eligibilă totală a proiectului este 621.795,32 lei, valoarea nerambursabilă acordată de AMPOR este de maxim 609.359,41 lei, contribuţia solicitantului reprezentând 2% este în valoare de 12.435,91 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 85% - 528.526,02 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional 13% - 80.833,39 lei.

Obiectivul general al proiectului îşi propune dezvoltarea şi consolidarea turismului în judeţul Braşov prin sprijinirea promovării produselor turistice şi a activităţilor de marketing specifice judeţului şi ţării prin valorificarea potenţialului turistic al judetului Braşov, consolidarea identităţii turistice a judeţului şi promovarea unor produse specifice.

Obiective specifice
• Promovarea unui drum cultural care sa cuprinda cele 25 de obiective;
Bisericile incluse in proiectul „Comorile din turlele bisericilor” au fost legate de ruta Brasov – Sighisoara, ele fiind urmatoarele:
- Brasov, • Sacele •Tărlungeni, •Budila, •Prejmer, •Hărman, •Sânpetru, •Bod, •Hălchiu, •Feldioara, •Măieruş, •Apaţa, •Hoghiz, •Homorod, •Caţa, • Rupea, • Fişer, • Buneşti, •Criţ, •Dacia •Jibert •Lovnic •Văleni •Grânari •Dăişoara •Crihalma.
• Promovarea unui festival medieval la Cetatile medievale / taranesti – „Strajerii Turlelor”
• Realizarea unor materiale de promovare „Comorile din Turle” pentru promovarea celor 26 obiective din judeţul Braşov, la târgul de turism ITB martie/aprilie 2011.
• Promovarea unei caravane in vederea popularizării obiectivelor de pe parcursul drumului cultural „Comorile din Turle”.

În acest sens masurile care vor contribui la realizarea scopului proiectlui propus spre finanţare sunt:
Valorificarea potenţialului turistic al judeţului Braşov prin stabilirea unor indicatori ai proiectului, de tipul:
- baze de date cu informaţii turistice create, inclusiv adunarea poveştilor turlelor şi situaţia în care se află orgile cu fluiere şi burdufuri, scările şi balcoanele interioare şi exterioare, situaţia clopotelor şi istoricul acestora (din ele s-au făcut tunuri) sala maşinăriilor ceasurilor, ceasurile de pe turlă (care funcţionează, care nu mai funcţionează) şi, nu în ultimul rând, vârful turlei şi arhitectura acestora
- realizarea de pliante, broşuri, materiale promoţionale distribuite, care conţin scurt istoric şi informaţii despre obiectivele proiectului
- materiale audio – video produse şi difuzate
- creşterea circulaţiei turistice (%)
-
Implementarea acestei strategii de marketing, care este eficientă şi care va contribui la realizarea obiectivelor turistice, la promovarea acestora, sa creasva contribui la cresterea atractivitatii judetului.
Evenimente cu specific turistic:
Drumul cultural.
Târg turism Bucureşti
Organizarea a 1 festival de tip „asediu la cetate” - „STRĂJERII TURLELOR”
- demonstraţii de luptă cu arme cavalereşti.
- dansuri medievale.
- prezentarea şi descrierea armelor si armurilor.
- conferinţe pe teme istorice.
- simpozioane organizate în cadrul obiectivelor şi colaborarea cu casele parohiale.
- momente de teatru medieval.
- momente întreţinute de cavaleri şi domniţe şi de personaje pitoreşti: Părintele Benedictus, Vrăjitoarea, Xander scoţianul, călăul, hangiţa, bufoni şi comedianţi.

Seminarii - identificarea obiectivelor care deţin ceasuri, maşinăriile acestora, clopote vechi, orgi, terase, balcoane interioare şi exterioare, identificarea simbolurilor româneşti, săseşti şi maghiare. Realizarea unui studiu pentru 30-50 de turle de biserici (localizare, istoric, legende, poveşti etc.), identificarea vechilor clopotari şi punerea lor în legătură cu noua generaţie. Se vor organiza trei seminarii, unul la Braşov, unul la Rupea şi unul la Măieruş în cadrul cărora să se promoveze vechile bresle ale clopotarilor şi ceasornicarilor din turlele bisericilor şi cetăţilor fortificate din zonă, legende privind alungarae furtunilor şi a trăsnetelor.

Concerte de orgă - Se vor organiza 3 concerte de orgă, muzică medievală şi simfonică, în trei locaţii diferite, Braşov, Prejmer şi Viscri. Se vor prezenta materiale informative privind legendele „Burdufurilor de Orgă”, povestea Jderului, care le roade, înălţimea fluierelor de la fiecare orgă, amplasamentul lor şi rezonanţa (acustica bisericii).
Organizarea de evenimente de promovare - Caravana „Comorile din turle”.
Pe timpul derulării proiectului va fi organizată o activitate specială pentru drumul cultural Braşov – Sighişoara, până la limita cu judeţul Mureş, activitate ce se va desfăşura sub denumirea „Caravana comorile din turle”. Scopul caravanei va fi de promovare a proiectului şi a comorilor din turle în rândul operatorilor din turism, amplasaţi pe acest drum cultural, în aşa fel încât aceşti operatori să informeze turiştii / vizitatorii despre aceste obiective specifice şi să-i orienteze spre aceste atracţii turistice.

Marius Telea