Documente necesare căsătoriei între cetăţenii străini şi români

Documente necesare căsătoriei între cetăţenii străini şi români

Gabriela Ungureanu, directorul executiv al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, precizează tipurile de documente cu care se pot legitima străinii ce doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României.

1. Cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European trebuie sa facă dovada identităţii cu documentul de identitate sau paşaportul emise de statul ai căror cetăţeni sunt, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

2. Străinii din statele terţe trebuie sa facă dovada identităţii şi a dreptului de şedere, după cum urmează:
a) cu paşaport emis de statul al cărui cetăţean este, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; atât paşaportul, cât şi viza trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;
b) cu paşaport emis de statul al cărui cetăţean este, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;
c) cu paşaport emis de statul al cărui cetăţean este, însoţit de cartea de rezidenţă pentru membrii de familie sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi Ia data oficierii căsătoriei;

3. Apatrizii care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României se legitimează cu paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

4. Străinii cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România trebuie să facă dovada identităţii şi a dreptului de şedere, după cum urmează:
a) cu document de călătorie emis în baza Convenţiei de.la Geneva din 1951 şi legitimaţia de şedere/permis de şedere temporară sau permanentă valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;
b) cu documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară (protecţie umanitară condiţionată), însoţit de legitimaţia de şedere/permisul de şedere temporară sau. permanentă, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

5. Străinii solicitanţi de azil în România trebuie să facă dovada identităţii şi a
dreptului de şedere cu paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de
documentul temporar de identitate, valabile atât la data depunerii declaraţiei de
căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.
Aceste documente fac dovada identităţii, a adresei de reşedinţă sau de domiciliu pe teritoriul României şi atestă existenţa dreptului de şedere în România, precum si durata şi scopul pentru care a fost acordat acest drept.

M.G.