Prima rectificare bugetară din acest an

Prima rectificare bugetară din acest an

Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului pe 2011, datele confirmând creșterea economică de 1,5% pentru acest an, a anunţat premierul Emil Boc.
“Analiza rezultatelor bugetare pe primele şase luni ne arată faptul că execuţia bugetului consolidat s-a încheiat cu un deficit de 11,6 miliarde de lei, respectiv 2,07% din PIB, sub limita ţintei de deficit în sumă de 12,6 miliarde de lei, asumată cu organismele financiare internaţionale”, a afirmat premierul.

Șeful Executivului a arătat că majorarea resurselor financiare s-a datorat, în principal, influenței pozitive a unora dintre veniturile la buget, respectiv: impozitul pe profit, impozitul pe salarii și pe venituri, TVA, încasărilor totale din accize, veniturilor nefiscale, precum și acțiunilor de combatere a fraudei fiscale desfășurată de ANAF, Garda Financiară și Ministerul Finanțelor Publice.

Primul-ministru a prezentat principalii ordonatori de credite ale căror bugete au fost suplimentate.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a beneficiat de o suplimentare de fonduri în sumă de 300 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de infrastructură și pentru compensarea unor datorii ale companiilor de stat din subordine. “Am decis alocarea de fonduri pentru compensarea unor datorii, astfel încât să poată fi rezolvate problemele istorice ale acestor companii (…) și să prevenim acumularea de noi arierate începând cu anul 2012”, a explicat primul-ministru.

Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a fost suplimentat cu aproximativ 300 de milioane de lei pentru investiții.

În domeniul social, Guvernul a suplimentat bugetul asigurărilor sociale cu 74 milioane lei, după ce s-au realizat compensări între fonduri, pentru a asigura plata pensiilor până la sfârșitul anului. ”Am suplimentat bugetul asigurărilor sociale astfel încât să fie asigurată susţinerea financiară la bugetul de pensii şi toate pensiile să fie plătite fără nicio problemă în lunile care urmează”, a declarat primul-ministru Emil Boc.

Șeful Executivului a menționat, de asemenea, că au fost majorate bugetele unor ministere și instituții din domeniile apărării și siguranței naționale la capitolul “Cheltuieli de personal” pentru a asigura plata contribuției la pensii de 5,5%, introdusă prin Legea unitară a pensiilor. “Prin noua lege a pensiilor, aceste ministere au fost integrate în sistemul public de pensii şi, în consecinţă, şi militarii plătesc contribuţii la pensii. Atât contribuţia angajatorului, cât şi contribuţia angajatului anul acesta se suportă de la bugetul de stat. Am făcut acest lucru pentru a nu fi diminuată solda pe care o primesc militarii. Contribuţia pe care o plăteşte statul este atât pentru salariat, cât şi cea care revenea autorităţii de stat,” a explicat primul-ministru.

Pentru domeniul sănătății, Guvernul a decis alocarea suplimentară a sumei de 300 de milioane de lei, urmând ca alte 150 de milioane de lei, transferați în Fondul de Rezervă al Guvernului, să fie imediat alocați Ministerului Sănătăţii şi Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, după ce se vor realiza unele reforme în domeniu. În acest sens, primul-ministru a menționat taxa clawback, impunerea sistemului de medicamente generice, adoptarea, de către Parlament, a sistemului de coplată și elaborarea, până la sfârşitul anului, a legislaţiei care să vizeze pachetul minimal de servicii medicale.

De asemenea, au fost acordate credite de angajament în valoare de 1682 de milioane de lei pentru programele şi cheltuielile pe care le au Ministerul Sănătății şi CNAS.

Bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost majorat, de asemenea, cu 735 de milioane de lei, bani care vor fi alocați Fondului de Garantare pentru asigurarea garanțiilor, respectiv a condițiilor necesare absorbției a circa 626 de milioane de euro din fonduri europene. “Aceşti bani reprezintă un împrumut pe care îl acordăm Fondului de Garantare, care la rândul lui să poată emite garanţii, astfel încât autorităţile locale să poată absorbi bani europeni în proiecte care modernizează infrastructura din mediul rural”, a explicat primul-ministru.

La rândul său, ministrul Finanțelor Publice, Gheorghe Ialomițianu, a menționat că rectificare bugetară a fost convenită cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială, iar ţinta de deficit bugetar a fost menținută la 4,4% din PIB. Potrivit ministrului Finanțelor, obiectivul acestei rectificări l-a constituit continuarea investiţiilor şi plata arieratelor. Astfel, au fost alocate 1,4 miliarde pentru stingerea obligaţiilor unor companii aparţinând Ministerului Transporturilor, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.

M.T.