Junii coboară în Cetate

Junii coboară în Cetate

Ca în fiecare an, şi în anul acesta Junii Braşovului oferă un spectacol de neuitat prin port, podoabe şi parada propriu-zisă, desfăşurată pe un traseu bine stabilit. În fiecare Duminică dupa Sfintele Paști, Junii Brașovului coboară în Cetate.
Pe tot parcursul traseului turiştii se înghesuie să admire junii călare şi răspund atunci când aceştia strigă “Hristos a Înviat!". Junii au fost încolonaţi după o ordine bine stabilită şi devenită tradiţională: mai întâi Junii Tineri, urmaţi de Junii Bătrâni, Curcani, Dorobanţi, Braşovecheni, Roşiori şi Albiori. Coloana este deschisă de fanfară. Fiecare grup are în frunte vătaful, urmat de stegar, încadrat de cei doi armaşi. Vătaful poartă banderola roşie pe piept, iar armaşii mare şi mic, albastră şi galbenă, formând astfel tricolorul, ca pe vremea când aceasta era interzis. Plecând din Prund, Junii fac un popas la Troiţa Căpitanului Ilie Birt, unde cântă "Hristos a înviat!", fiecare grup în parte, apoi coboară pe strada Mureşenilor până la Bulevardul Revoluţiei, după care urcă, ocolind pe strada Nicolae Bălcescu, trec de "Poarta Şchei", în sus pe strada Căpitan Ilie, strada Pe Tocile spre "Capul Satului" pe strada Podul Creţului şi de aici la Pietrele lui Solomon. Pe tot parcursul călătoriei, junii sunt întâmpinaţi de locuitorii Braşovului cu urale şi aplauze, cărora junii le răspund prin a-i invita să-i însoţească "la Pietri" ca să petreacă în natură alături de ei .
Și anul acesta, vor fi întâmpinați de Garda Militară de la la începutul secolului al XIX-lea iar de la Turnul Alb, vor fi trase salve de tun în vreme ce din turnul Casei Sfatului se va auzi sunetul trompeților.

M.T