Cărţi rare, la Prima Şcoală Românească

Cărţi rare, la Prima Şcoală Românească

Cu 50 de ani în urmă, la 29 iunie 1961, în ziua de praznic a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, sub egida Bisericii Sf. Nicolae a avut loc inauguarea Muzeului Culturii Româneşti din Şcheii Braşovului, cum i se spunea atunci. Prin efortul comun al protopopului de atunci dr.Vasile Coman, viitorul episcop al Oradiei, al preotului paroh dr. Iuliu Işa şi al profesorului dr. Ion Colan (pe atunci bibliotecar al bisericii) şi cu binecuvântarea Inalt Prea Sfinţiei Sale dr. Nicolae Colan, Mitropolitul Ardealului se împlinea o veche dorinţă a românilor din Şcheii Braşovului.

Înfiinţarea Muzeului

Întenţia de a realiza acest muzeu se năştea cu mult timp înainte chiar din partea marelui ierarh Andrei Şaguna, care în scrisoarea din 14 mai 1858, adresată "Eforiei Şcoalelor Centrale din Braşov", spunea că Biblioteca de la "Sf. Nicolae" este cea mai veche şi cea mai bogată în cărţi bisericeşti, rare.
Pr. Prof. Dr. Vasile Oltean, directorul Muzeului "Prima Şcoala Românească", a declarat: "La 50 de ani de la înfiinţare, cu binecuvântarea I.P.S Sale dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului ne-am pregătit de sărbătoare. Începând cu 1 decembrie 2011, cu prilejul semicentenarului, am organizat o suită de manifestări dedicate acestui eveniment, dar am avut în vedere să prezentăm şi cărţile rare, pe care Muzeul le deţine".

Evenimente culturale

Aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea Muzeului Primei Şcoli Româneşti a fost marcată de o serie de evenimente: simpozioane, concursuri şi slujbe religioase. Evenimentul central a fost ziua de 1 decembrie, Ziua României, când un sobor de preoţi a ieşit în Piaţa Unirii, la Troiţă, în faţa căreia a fost împodobit un brad de Crăciun şi s-a ţinut o slujbă pomenire la Monumentul Eroului Necunoscut.
În cadrul semicentenarului a mai avut loc: concursul "Biserica, Şcoala şi Andrei Şaguna în documente braşovene", concurs dedicat elevilor din învăţământul braşovean, desfăşurat pe trei secţiuni: începuturile învăţământului braşovean, istoria bisericească a Braşovului şi personalitatea Mitropolitului Andrei Şaguna.

Vizitaţi muzeul

Vă invităm să vizitaţi sălile muzeului "Prima Şcoala Românească": Sala de clasă "Anton Pann", aminteşte de popasurile povestitorului, Sala "Diaconul Coresi", Sala "Cartea şi Cărturarii braşoveni"(copişti, traducători, creatori de limbă literară, muzică şi artă), Sala "Cartea, factor de unitate naţională" şi Sala cu vatră, un mic colţ etnografic reprezentat de vatră, icoane pe sticlă şi obiecte casnice specifice Scheiului.

Ileana Gafton Dragoş