Undă verde la permisele pentru mopede

Undă verde la permisele pentru mopede

La patru luni de la schimbarea legislaţiei, Ministerul Transporturilor a publicat în Monitorul Oficial normele metodologice care vizează instruirea şi examinarea pentru obţinere permisului de conducere pentru categoria AM, dedicată mopedelor. Noile norme ale Codului Rutier au fost publicate în Monitorul Oficial, acestea vizând schimbarea metodologiei de obţinere a permisului de conducere pentru anumite categorii, se arată întrun comunicat al poliţiei Rutiere.
La patru luni de la interzicerea dreptului de a conduce acest gen de vehicul pe drumurile publice fără un permis de conducere, Ministerul Transporturilor a realizat şi cadrul legal necesar obţinerii permisului de conducere pentru noua categorie. Din păcate pentru aproximativ 2.000 de scuterişti, dosarele penale care le-au fost întocmite nu vor dispărea odată cu noua lege sau cu obţinerea permisului de conducere pentru respectiva categorie, în ciuda faptului că nu aveau un cadru legal care să le permită obţinerea acestuia.

Şcolile de şoferi, pregătite pentru pregătire şi examinare

Categoria AM vizează motociclurile dotate cu motoare a viteză maximă nu depăşeşte 45 km/h, iar capacitatea cilindrică nu depăşeşte 49 cmc. Din fericire pentru aspiranţii la această categorie, şcolile de şoferi sunt deja pregătite pentru procesul de pregătire şi examinare. Examenul este inspirat din vechiul examen pentru categoria A, iar examenul teoretic, derulat la instituţia abilitată a poliţiei de pe raza domiciliului candidatului, preia sistemul folosit şi de cateogoriile A, A1 şi A2. Candidatul trebuie să ia parte la 24 de ore de pregătire legislativă şi la şase ore de conducere, abia apoi fiind eligibil pentru examenul teoretic în cadrul sediului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. Grilele de examinare şi regulile de circulaţie sunt identice cu cele găsite în cazul categoriei A, cu excepţie la capitolele ce ţin de putere maximă şi performanţele de care este capabil vehiculul, se mai arată în comunicatul Poliţiei Rutiere.
Noul cadru legislativ a inclus şi modificări pentru instructorii auto independenţi, aceştia fiind obligaţi să ofere servicii la nivelul şcolilor de şoferi "convenţionale". Printre noile cerinţe se numără sălile de legislaţie dedicate, ceea ce ar putea să le impună probleme instructorilor care au un buget restrâns. Însă, legislaţia prevede posibilitatea asocierii mai multor instructori auto independenţi în vederea împărţirii aceleiaşi săli de legislaţie, printre altele.

Actele necesare pentru înscriere la şcoala de şoferi pentru categoria AM:

- Cerere;
- Actul de identitate în ­copie;
- Permisul de conducere în copie, după caz;
- Certificat medical cu men­ţiunea „apt";
- Document de evaluare obligatorie a capacităţii psihologice, în original, cu menţiunea "apt";
- Cazier judiciar în copie sau declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că elevul nu se încadrează în prevederile legale în vigoare privind interdicţia de a se prezenta la examenul pentru obţinerea permisului de conducere;
În cazul cetăţenilor străini, declaraţia notarială din care să rezulte că nu posedă un alt permis de conducere naţional eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost retras ori anulat.

M.B.G.