Condiţii de înscriere ca preşedinţi secţii de vot

Condiţii de înscriere ca preşedinţi secţii de vot

Autoritatea Electorală Permanentă a reglementat prin Hotărârea nr. 15/2013, publicată în MO nr. 717/21.11.2013, modul de întocmire şi avizare a listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora.
După centralizare, aceste liste se transmit Autorităţii Electorale Permanente în vederea avizării. În procedura de avizare pot intra doar persoanele care au întocmit cereri de înscriere şi care figurează în evidenţele AEP că au exercitat funcţia de preşedinte sau locţiitor la cel puţin un scrutin, sau care au participat la un program de instruire organizat de AEP.
Cererile de înscriere se pot depune atât în perioada electorală, cât şi în afara acesteia, până la termenele limită stabilite de lege, respectiv până cel târziu cu 35 de zile înainte pentru alegeri locale, parlamentare şi europarlamentare, până cel târziu cu 30 de zile înainte pentru alegeri prezidenţiale şi până cel târziu cu 15 zile înainte în cazul referendumurilor.

Condiţii de înscriere

Pot fi înscrise în aceste liste orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;
e) nu are apartenenţă politică;
f) nu se află într-unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.
h) a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu (la tragerea la sorţi vor avea prioritate juriştii).

Persoanele interesate pot adresa cererea de înscriere fie Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov, fie Primăriei din localitatea de domiciliu.
La sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov cererile de înscriere (model tip), însoţite de o copie a actului de identitate se pot depune de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.30, Registratură, parter cam. 1.

M.B.G.