Se schimbă Codul rutier

Se schimbă Codul rutier

Un proiect de modificare a Codului Rutier propus iniţial în 2013 a reluat procesul legislativ la Camera Deputaţilor, care este şi for decizional. Proiectul de modificare prevede introducerea iluminatului continuu pe timp de noapte a lucrărilor care se execută pe drumurile publice.

Peste 2000 de oarneni mor anual în accidente de circulatie in România, aceasta fiind una din cele mai ridicate rate de mortalitate din Uniunea Europeană. Raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dat publicităţii anul acesta (în 2013 n.r.), plasează România printre ţările europene cu o rată relativ mare a deceselor în urma unor accidente produse pe drumurile publice - 11,1 la suta de mii de locuitori, aceeaşi cu a Lituaniei, dar mai mare decât cele înregistrate de Bulgaria (10,4) şi Ungaria (9,1).

Comparaţia cu statele occidentale poate fi considerată descurajantă în condiţiile în care Franţa, de pildă, avea o rată a deceselor de 6,4, Germania şi Danemarca - 4,7, Marea Britanie 3,7, iar Suedia 3.

Starea tehnică deficitară a drumurilor, calitatea slabă a materialelor utilizate la efectuarea de reparaţii curente, precum şi semnalizarea precară a lucrărilor de reparaţii reprezintă, ca şi altele, tot atâtea cauze favorizante în producerea accidentelor de circulaţie.

"Considerăm că siguranţa participanţilor la trafic trebuie să primeze în lipsa acută de infrastructuri moderne, impunându-se iluminarea continuă pe timp de noapte a lucrărilor care se execută pe drumurile publice. Faţă de cele prezentate, am elaborat propunerea legislativă, anexată, pe care o supunem spre adoptare, în procedură de urgenţă, Parlamentului", se arată în expunerea de motive ataşată proiectului de modificare.

Iniţiativa de modificare a Codului Rutier a primit deja avizul Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi a fost trimisă pentru raport la: Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură.

Sursa: Capital.ro