Ordonanţa nr. 21 privind circulaţia pe drumurile publice, salutată de PC

Ordonanţa nr. 21 privind circulaţia pe drumurile publice, salutată de PC

Partidul Conservator (PC) a transmis un comunicat de presă prin care a anunţat că sprijină Ordonanţa nr. 21 privind circulaţia pe drumurile publice. De asemenea, conducerea PC Braşov a motivate susţinerea acestei ordonanţe şi a anunţat că apreciază modificările aduse codului rutier pentru că ele vor fi de un real ajutor agricultorilor care în momentul de faţă nu mai sunt obligați să dețină o categorie specială de permis pentru a putea conduce tractoarele pe drumurile publice.
Redăm mai jos comunicatul de presă:

Comunicat de presă

Actul normativ modifica OUG nr. 195/2002 astfel încât posesorii de permis de conducere categoria B sau C să aibă dreptul să conducă pe drumurile publice și tractoare cu o masă totală de până la 3,5 tone, la care se poate atașa și o remorcă a cărei masă totală maximă, autorizată nu trebuie să depășească 750 de kilograme. Deținerea categoriilor B+E sau C+E le permite şoferilor, în urma modificărilor ordonanței, să conducă tractoare cu o masă de până la 3,5 tone cu o remorcă atașată a cărei masă totală nu trebuie să depășească greutatea de 3,5 tone.
Apreciem că modificările aduse codului rutier vor fi de un real ajutor agricultorilor care în momentul de faţă nu mai sunt obligați să dețină o categorie specială de permis pentru a putea conduce tractoarele pe drumurile publice. Până în momentul de față agricultorii fie mergeau „la risc” cu tractoarele până la terenurile deținute fie investeau în scoala de șoferi aproximativ 800 – 1000 de lei pentru fiecare angajat ce trebuia să manevreze vehiculele. De asemenea considerăm că prin modificarea codului rutier se elimină și o discriminare, întrucât posesorii categoriei B aveau dreptul să conducă și alte vehicule cu o masă de până la 3,5 tone (spre exemplu autoutilitare) însă nu și tractoare.
Mai jos aveţi articolul publicat în Monitorul Oficial care prevede circulaţia pe drumurile publice a posesorilor permiselor categoria B, BE, C, CE:

“La articolul 24¹ după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2¹), cu următorul cuprins:
"(2¹) Cazurile specifice pentru care se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (2) lit. h) pentru a da dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice sunt următoarele:
a) permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
b) permisul de conducere pentru categoria BE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;
c) permisul de conducere pentru categoria C este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
d) permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mare de 750 kg."