ANA: Servicii de tratament substitutive în centre de tratament sau clinici, pentru consumatorii de droguri din România

ANA: Servicii de tratament substitutive în centre de tratament sau clinici, pentru consumatorii de droguri din România

Agenția Națională Antidrog (ANA) și partenerii săi cu atribuții în domeniu (instituții publice și organizații neguvernamentale) oferă servicii de tratament substitutiv în centre de tratament sau clinici specializate, în regim public sau privat.
Menținerea cu agoniști de opiacee este concretizată prin ansamblul de măsuri terapeutice, care au ca obiectiv stabilizarea persoanei consumatoare de droguri, prin înlocuirea substanței consumate cu un agonist adecvat de la caz la caz, pe o perioadă de timp extinsă, în vederea reducerii consumului drogurilor, a riscurilor asociate și facilitării reabilitării și reinserției sociale. Agonistul reprezintă substanța, care prin acțiunea sa la nivelul receptorilor neuronali, produce efecte similare celor ale drogului de referință.

Tratamentul substitutiv cu metadonă reprezintă un element important al asistenței persoanelor cu istoric de consum de opiacee, mai ales când acesta este completat și susținut de servicii de asistență psihologică și socială. Medicația substitutivă este foarte eficientă în sprijinirea persoanelor consumatoare de heroină sau alte opiacee, permițând stabilizarea vieții acestora, reducerea utilizării drogurilor ilicite și, după caz, atingerea și menținerea abstinenței.

Agenția Națională Antidrog oferă gratuit, în regim ambulatoriu, servicii de evaluare medicală, psihologică și socială în vederea includerii consumatorilor de droguri într-un program integrat de asistență:
- servicii medicale, care constau în: tratament medicamentos în vederea menținerii abstinenței (metadonă), testare rapidă a drogurilor în urină, testare HIV, HVB, HVC;
- servicii de consiliere psihologică și socială în vederea reintegrării și reabilitării psiho-sociale (individuală și de grup);
- management de caz, care reprezintă procesul de coordonare în vederea implementării Planului individualizat de Asistență terapeutică, psihologică și socială și de evaluare a implementării măsurilor prevăzute în planul individualizat și a rezultatelor acestora.

Practicienii care lucrează cu persoanele consumatoare de substanțe interzise acordă servicii de tratament substitutiv în centre de tratament sau clinici specializate, în regim public sau privat:

Agenția Națională Antidrog — programe de asistență integrată a adicțiilor
șos. Pantelimon, nr. 255 , sector 2, București
Tel. 021.255.63.63
Internet: www.ana.gov.ro
Program: Luni — Vineri: 08.00-16.00

Servicii gratuite

Șoseaua Berceni Nr.10 — 12, sector 4, București
Tel. 021.334.03.02
Internet: www.ana.gov.ro
Program: Luni — Vineri: 08.00-16.00

Servicii gratuite
Str. Pericle Gheorghiu, nr. 15, sector 5, București
Tel/Fax: 021. 336.63.54 / 021.335.07.59
Program: Luni — Vineri: 09.00-17.00
Internet: www.ana.gov.ro

Servicii gratuite

Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependenților pentru Tineri “Sf. Stelian”
Str. Ing. Cristian Pascal, nr. 25-27, sector 6, București
Tel/Fax: 021.315.49.61
Infoline: 021.314.44.75 (între 08.00-15.00)

Servicii gratuite

Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof.dr. Alexandru Obregia — Staționar de zi
Șos. Berceni, nr. 10-12, sector 4, București
Tel: 021/3344266 Int. 532

Servicii gratuite

Asociația Română Anti-SIDA, ARAS - Centrul ARENA
Str. Calistrat Grozovici, nr. 1, sector 2, București (incinta curții Institutului de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș)
Tel: 021.318.61.98
Servicii gratuite (25% din locuri)
Servicii cu plată (75% din locuri)

Clinica de psihiatrie și psihoterapie Color Mind

Str. Pictor Ștefan Luchian, nr. 17, sector. 2, București
Tel: 021.313.25.14
Mobil: 0751.643.848
E-mail: office@color-mind.ro
Orar: Luni-Vineri (9.00-21.00); Sâmbătă (9.00-13.00)

Servicii cu plată

ANIT — Centrul de asistență și tratament în adicții
Str. Alba, nr. 19, sector 3, București
Tel/ Fax: 021.335.67.05
Mob: 0728.983.652
Internet: www.anit.ro
E-mail: office@anit.ro

M.B.G.