Inspecția Muncii: Atenție la reguli pe timp de caniculă!

Inspecția Muncii: Atenție la reguli pe timp de caniculă!

Inspecția Muncii revine și anunță că va continua controalele, prin intermediul inspectoratelor teritoriale de muncă privind respectarea măsurilor ce se aplică în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.
Angajatorii sunt obligați să asigure condiții minime pentru menținerea stării de sănătate a salariaților: reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, asigurarea apei minerale, câte 2-4 litri de persoană pe schimb, asigurarea echipamentului individual de protecție, asigurarea de dușuri.

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiții de temperaturi extreme, angajatorul trebuie sa ia următoarele măsuri: să asigure examenul medical la angajare și control medical periodic, să urmărească depistarea precoce a salariaților cu contraindicații pentru munca la temperaturi crescute, să asigure primul ajutor și transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate, trecerea, după posibilități, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații privind muncă la temperaturi extreme.
Nerespectarea prevederilor Ordonanței 99/2000 se sancționează cu amendă de la 1500 2500 lei.

Nu vrem să speriem angajatorii cu amenzi, scopul controalelor este să-i determinăm pe aceștia să respecte obligațiile pe care le au când se înregistrează temperature extreme și angajații să se bucure de maximum de protecție când sunt expuși la caniculă. Inspectorii de muncă își vor îndeplini atribuțiile, indiferent condițiile climatice și se vor asigura că lucrătorii au înțeles ce drepturi au iar angajatorii știu căror reguli trebuie să se conformeze pentru a le asigura protecția, a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.

M.B.