Cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural, Inspectoratul Teritorial de muncă Brașov și-a prezentat activitatea

Cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural, Inspectoratul Teritorial de muncă Brașov și-a prezentat activitatea

Cu ocazia Colegiului Prefectural de marți, a fost luată în discuție activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Brașov. Cu acest prilej, a reieșit faptul că, dacă ne referim la relațiile de muncă,abaterile cele mai frecvente de la legislația în vigoare, consemnate la firmele din județul Brașov, privesc neplata drepturilor salariale la termenele stabilite prin contracte sau nerespectarea de către angajator a duratei timpului de muncă.
În cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă, în perioada: IANUARIE – IUNIE 2017 şi-au desfăşurat activitatea 17 inspectori de muncă.
În perioada raportată:
• au fost controlaţi 1.229 angajatori, fiind sancţionaţi contravenţional 185 dintre aceştia;
• s-au aplicat 698 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, după cum urmează:
- 606 avertismente ;
- 92 amenzi contravenționale.
• s-au aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.032.800 lei.
• s-au dispus 1.019 măsuri obligatorii vizând remedierea deficienţelor constatate şi intrarea în legalitate a angajatorilor controlaţi.
În ceea ce privește munca fără forme legale, în primul semestru al anului 2017 activitatea inspectorilor de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă a vizat identificarea, în principal, combaterea cazurilor de muncă fără forme legale.
În cele mai multe dintre controalele efectuate s-a verificat modul în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la încheierea contractelor individuale de muncă.
Cu ocazia celor 1.133 de controale efectuate au fost sancţionaţi pentru utilizarea muncii fără forme legale 45 de angajatori, reprezentând 4% din totalul angajatorilor verificaţi.
Au fost identificate 102 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare, dintre care 30 femei. Au fost identificaţi 2 tineri (de 16 şi 17 ani) prestând activitate fără forme legale de angajare.
S-au aplicat 43 amenzi contravenţionale pentru “munca la negru”, în valoare totală de 805.000 lei.
În primul semestru al anului 2017 a fost formulată 1 plângere penală pentru 1 angajator care a primit la muncă mai mult de 5 persoane, pentru care nu a întocmit, anterior începerii activităţii, contracte individuale de muncă. La acel angajator au fost identificate un număr de 11 persoane desfăşurând activitate fără încheierea unui contract individual de muncă.
Dincolo de sancţionarea propriu-zisă, s-a urmărit în cadrul tuturor controalelor efectuate remedierea deficienţelor constatate, dispunându-se în acest sens măsuri cu caracter obligatoriu şi urmărindu-se îndeplinirea acestora de către angajatori, la termenele stabilite prin procesele verbale de control. Astfel, în perioada raportată s-au dispus 1.019 măsuri obligatorii vizând, în principal, plata drepturilor salariale şi transmiterea în REVISAL a modificărilor clauzelor contractuale.
D.D.