Începe o nouă campanie ,,Pentru suflet”

Începe o nouă campanie ,,Pentru suflet”

Direcția de Servicii Sociale reia campania de acordare a pachetului de alimente ,,Pentru suflet”. Astfel, începînd cu data de 13 noiembrie, Direcția de Servicii Sociale Brașov primește cereri pentru acordarea tichetelor valorice în sesiunea de iarnă. Pachetul de alimente este în cuantum de 50 de lei și se va acorda sub formă de pachet cu 5 tichete sociale, fiecare tichet având valoarea de 10 lei.
La fel ca și în anii anteriori, Programul se adresează pensionarilor cu domiciliul stabil în municipiul Brașov, cu vârsta de minim 63 de ani femeile și minim 65 de ani bărbații, care împlinesc vârsta până, inclusiv, în ultima zi a anului. De asemenea, solicitanții trebuie să aibă venituri de pînă la 1000 de lei pe lună.
Pentru a primi tichetele, pensionarii trebuie să depună o cerere la DSS însoțită de actul de identitate în original şi copie și cu cuponul de pensie pentru luna anterioară solicitării, în original şi copie.
Pentru beneficiarii nedeplasabili, tichetele pot fi înmînate şi altor persoane împuternicite, în baza aceloraşi acte, la care se vor adăuga şi o împuternicire scrisă de mînă şi semnată de beneficiar şi actul de identitate în original şi copie, al celui mandatat.
Actele menționate sunt obligatorii, neprezentarea unuia sau mai multora, ducând la imposibilitatea de acordare a ajutorului.
D.D.