Au fost finalizate ofertele pentru proiectul ,,Construire pasaj rutier acces cartier Tractorul - Coresi”

Au fost finalizate ofertele pentru proiectul ,,Construire pasaj rutier acces cartier Tractorul - Coresi”

Marți, 14 noiembrie, începe vizualizarea pe SEAP, a ofertelor depuse pentru realizarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Construire pasaj rutier acces cartier Tractorul - Coresi”. Aceasta este prima etapă din procedura de evaluare, dupa ce luni, 13 noiembrie, a fost data limită pentru depunerea ofertelor. Au fost depuse 5 oferte ale unor firme din București, Brașov și Iași. După încheierea contractului, termenul de finalizare al Studiului de Fezabilitate este de 3 luni.
Descriere tema de proiectare elaborare SF:
Studiul se va efectua în detaliu pentru 2 variante .
1. Traversarea liniilor de cale ferată printr-un pasaj superior hobanat . Estimăm că podul efectiv va avea o lungime de 490 m şi un aspect arhitectural adecvat, urmând să devină o emblemă a municipiului. Rampele de acces vor fi adaptate la specificul traficului, respectiv perpendicular pe direcţia pasajului din b-dul Gării şi preponderent pe direcţia pasajului la capătul opus. Bulevardul Gării are o secţiune generoasă de 6 benzi, câte 3 pe fiecare sens , nu dispune de o mare rezervă de capacitate a circulaţiei , ceea ce impune o nouă cerinţă, respectiv ca noile amenajări ale rampelor de acces la pasaj, ce se dezvoltă în lungul bulevardului, să nu diminueze capacitatea de circulaţie pe acest bulevard (Gării). Soluţionarea acestei cerinţe, sporeşte complexitatea de ansamblu a lucrării.
2. O soluţie tehnica asemănătoare precedentei, cu menţiunea ca în această varianta, structura pasajului va fi concepută pe criterii preponderent economice.
Specificatii tehnice generale:
Deschidere de aproximativ 490 m
Grad de încărcare: clasa E
Inălţime de siguranţă peste calea ferată
Numărul de benzi pentru circulaţie auto: 2 benzi pe sens x 3.7 m x 2 =14,80 m
Pista biciclete de 1,5 m, pe ambele sensuri
Trotuar de 2 m, pe ambele sensuri
Vor fi prevăzute dispozitive de iluminat rutier, pe ambele sensuri
Vor fi prevăzute panouri fonoabsorbante
Va fi asigurată colectarea și evacurea apelor meteorice
Spaţiile de sub pasaj vor fi amenajate pentru locuri de parcare
D.D.