FELDIOARA: Festivalul „Spiritul Iernii”, ediţia a VII-a, 10 decembrie 2017

FELDIOARA: Festivalul „Spiritul Iernii”, ediţia a VII-a, 10 decembrie 2017

Primăria Comunei Feldioara şi Centrul Local de Informare Turistică Feldioara vă invită să luaţi parte la Festivalul „Spiritul Iernii”, Ediţia a VII-a, ce se va desfăşura în data de 10 Decembrie 2017, începând cu ora 15:00, la Căminul Cultural din Feldioara, pe scena amplasată în aer liber.
Princreareaacestuieveniment se doreștereaducerea la viață a tuturorobiceiurilor locale din preajmasărbătorilor de iarnă. Sărbătoarealocală “SpiritulIernii” aduceînfațalocalnicilor, câtși a tuturorcelorceiau parte la acesteveniment, motive de jocșivoiebună, petrecere a timpului liber într-un mod cu totul special, cu toțiibucurându-se atât de o atmosferăspecificăsărbătorilor, în care tradițiileșiobiceiurile locale suntreaduseîn prim-plan, câtși de renumițiartișticonsacrațice vin săreaducăspiritulsărbătorilorînmijloculcomuneiși-n sufletulfiecăruiadintreceiprezenți.
“SpiritulIernii”, manifestare înscrisă în Proiectul „Obiective culturale, tradiţionale şi obiceiuri în comuna Feldioara”, face parte din programul amplu de promovare şi dezvoltare a potenţialului turistic al zonei. Sărbătoarea locală “SpiritulIernii”se înscrie în strategia şi programul de promovare şi dezvoltare a tradiţiilor şi turismului, program elaborat de către Primărie, în ideea menţinerii continuităţii evenimentelor cu valoare culturală.
Informaţii suplimentare referitoare la evenimentul mai sus menţionat puteţi afla și prin intermediul paginilor oficiale de facebook:
 https://www.facebook.com/Primaria-Feldioara-524655547605400/
 https://www.facebook.com/Centru-de-Informare-Turistica-Feldioara-422091824546588/

 Fotografii arhivă: Ataşat la e-mail
 Afiş: Ataşat la e-mail

P R O G R A M A R T I S T I C:

 Ora 15:00 – Program cu elevii Liceului Petru Rareș Feldioara
 Ora 16:30– Colinde cu Grupul Țara Bârsei
 Ora 17:00 – Ansamblul Plaiurile Dumbrăviței
 Ora 17:30 – Recital Extraordinar Aurel Moldoveanu
Prezintă: CLAUDIA MIRIȚESCU
Organizatori: Primăria Comunei Feldioara și Consiliul Local