Ce au făcut jandarmii în 2017

Ce au făcut jandarmii în 2017

Indeplinirea obiectivelor stabilite, adaptarea acţiunilor la specificul situaţiei operative, organizand activităţile in scopul prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional și al garantării şi apărării drepturilor şi libertăţilor constituţionale, executarea cu responsabilitate şi profesionalism a misiunilor specifice de asigurare și restabilire a ordinii publice, precum și a celorlalte activități şi atribuţii. Aşa s-au prezintat jandarmii, la bilanţul lor pe anul trecutpunandu-se accent pe specializarea personalului, realizarea unui sistem logistic performant, creşterea gradului de incredere al cetăţenilor in instituţie şi in capacitatea de răspuns la solicitările acestora, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare şi cooperare.
1. CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR OPERATIVE

1.1. Ordinea şi siguranţa publică:


In 2017, efectivele structurilor de ordine publică au indeplinit un total de 9.271 misiuni, astfel:


 849 misiuni de asigurare a ordinii publice;


 5.633 misiuni pe linia menţinerii ordinii publice;


 1.414 acţiuni de intervenţie;


 565 misiuni executate in cooperare cu structurile semnatare ale protocoalelor şi planurilor de cooperare/colaborare;


 810 acţiuni pentru punerea in aplicare a mandatelor de aducere inaintate de către instanţele de judecată din judeţul Braşov.


Complexitatea situaţiei operative şi menţinerea la un nivel relativ ridicat al fenomenului infracţional, in special al celui stradal, cu impact deosebit asupra siguranţei cetăţeanului, a impus noi transformări şi adaptări, atat in plan conceptual, cat şi acţional.

1.2. Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale


In perioada analizată au fost constatate independent in cadrul misiunilor specifice un număr de 71 infracţiuni flagrante cu 112 făptuitori, concretizate in 65 de dosare cu actele premergătoare inceperii urmăririi penale. In anul 2016 au fost constatate 113 infracţiuni flagrante, concretizate in 96 de dosare cu acte premergătoare inceperii urmăririi penale.


Pe genuri de infracţiuni, au fost constatate: 28 fapte de lovire sau alte violenţe, o amenințare, o violare de domiciliu, 14 furturi, o talhărie, 7 distrugeri, o nerespectarea a hotărari judecătorești, o punere in circulație de valori falsificate, 2 puneri in circulație sau conducere a unui autovehicul neinmatriculat, o nerespectare a regimului armelor și munițiilor, un ultraj contra bunelor moravuri, 3 alte infracțiuni prevăzute de Codul Penal, o operațiune ilegală cu materiale pirotehnice, o deținere de droguri, 3 fapte de natură silvică, 2 operaţiuni cu mărfuri piratate, 2 fapte de braconaj piscicol şi o infracţiune la lege specială.


Prin sistemul patrulelor mixte au fost constatate un nr. de 135 infracţiuni cu 142 autori identificaţi, comparativ cu anul 2016 cand au fost constatate 101 infracţiuni cu 118 autori.


Pe timpul executării misiunilor au fost aplicate 2143 sancţiuni contravenţionale in valoare de 962925 lei, din care 549 avertismente scrise şi 1594 amenzi contravenţionale, comparativ cu anul trecut cand au fost aplicate un număr de 2091 sancţiuni contravenţionale in valoare de 504670 lei din care 501 avertismente scrise.


Pe linia punerii in aplicare a mandatelor de aducere Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brașov a primit spre executare un număr de 810 mandate care au fost executate astfel: 557 cu prezentarea persoanei in cauză, iar 253 prin neprezentarea persoanei şi intocmirea procesului verbal intrucat cel in cauză nu a fost găsit.


Comparativ cu anul 2016, cand inspectoratul a primit spre executare un număr de 531 mandate, se constată o creștere pe acest segment de activitate.


In luna ianuarie 2017 a fost extinsă Camera de corpuri delicte cu vehicule indisponibilizate, in prezent in aceasta găsindu-se 3 autoutilitare și 16 atelaje confiscate pe timpul misiunilor specifice.


Pe linia prevenirii faptelor antisociale şi a pregătirii antiinfracţionale a populaţiei am desfăşurat 90 acțiuni in 90 locaţii şi au fost distribuite 5480 pliante.


Materialele au constat in prevenirea consumului de droguri, a criminalităţii stradale, combaterii violenței in instituţiile de invăţămant, prevenția in mediul montan şi prevenirea actelor de violenţă la manifestările sportive.


1.3. Paza și protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor


In domeniul pazei, monitorizării, supravegherii şi intervenţiei asupra obiectivelor din competenţă am acţionat pentru evaluarea permanentă a modului de organizare şi desfăşurare a misiunilor, aplicarea corecţiilor necesare pentru eficientizarea măsurilor de pază in scopul creşterii securităţii obiectivelor, concomitent cu diminuarea componentei umane din dispozitivele statice prin creşterea rolului sistemelor de protecţie şi alarmare la efracţie cat şi prin organizarea şi executarea de controale ierarhice la nivelul misiunii, desfăşurarea unor exerciţii de intervenţie şi imbunătăţirea calităţii documentelor operative şi de suport pe linia executării misiunii odată cu intrarea in vigoare a noilor reglementări legale emise de M.A.I. şi I.G.J.R.


Din totalul efectivelor unităţii, sunt angrenaţi in planificarea, organizarea şi executarea misiunilor specifice de pază prin procedeele consacrate, un procent de 52% din totalul acestora.


In anul 2017 s-a asigurat paza cu caracter permanent a 27 obiective (26 exceptate de la plată şi unul cu plată).


Eforturile s-au conjugat pentru instalarea/completarea sistemelor de protecţie şi alarmare la efracţie la nivelul obiectivelor, ca soluţii primordiale de siguranţă reglementate prin analizele de risc la securitatea fizică a obiectivelor ce au fost efectuate in baza noilor reglementări legale. Astfel, s-a reuşit modernizarea sistemului tehnic de la obiectivele aflate in administrarea Jandarmeriei Romane cat şi completarea/modernizarea sistemelor tehnice de la celelalte obiective, remarcandu-se faptul că din cele 27 obiective permanente, la 24 dintre acestea sunt instalate sisteme tehnice de securitate electronice care completează paza fizică umană cu efective de jandarmi pentru asigurarea securității la un nivel mai ridicat.


S-a asigurat ordinea interioară necesară desfăşurării in condiţii de normalitate a activităţilor la cele 6 instanţe judecătoreşti, pe timpul judecării cauzelor pe rol in cadrul celor 16 săli de şedinţă.


In anul 2017, efectivele angrenate in misiune au constatat şi au aplicat un număr de 52 sancţiuni contravenţionale din care 34 amenzi in valoare de 17.800 lei şi 18 avertismente scrise, in creștere uşoară faţă de anul 2016 cand au fost aplicate 50 sancţiuni contravenţionale.


In domeniul pazei transporturilor de produse cu caracter special, de bunuri, valori şi corespondenţă clasificată s-a avut in vedere monitorizarea strictă, amplificarea măsurilor de verificare şi siguranţă a transporturilor şi evaluarea in permanenţă a situaţiei operative pentru determinarea stărilor potenţiale şi reale de pericol la adresa integrităţii acestora.


I.J.J. Braşov a derulat in anul 2017 contracte de prestări servicii pază transporturi de produse cu caracter special cu 11 beneficiari, fiind asigurată paza unui număr de 822 transporturi speciale, in creștere faţă de anul 2016 cand au fost executate 538 astfel de misiuni, cu o frecvenţă zilnică de 5 misiuni, fiind folosiţi 4 ofiţeri şi 1620 subofiţeri, din cadrul Detaşamentului 1 J. Mb. Braşov.


In domeniul pazei transporturilor de valori,au fost executate 90 misiuni, fiind folosiţi 7 ofițeri şi 153 subofiţeri.


Am participat cu un număr de 1358 subofiţeri la 790 misiuni de pază a transporturilor corespondenţei clasificate, impreună cu lucrători din cadrul compartimentul de specialitate al Secţiei Judeţene de Informaţii Braşov, in scădere faţă de 818 in anul 2016.

“Astăzi incheiem capitolul „2017” și-l deschidem pe „2018”, capitol foarte important intrucat se scrie in anul centenar, iar noi, militari fiind, avem o datorie sfantă și de onoare, de a cinsti un eveniment de o asemenea anvergură prin activități de inaltă ținută, lucru pe care sunt convins că impreună cu partenerii locali și societatea civilă il vom realiza.


Dacă am reușit și reușim să scriem această poveste la nivelul așteptărilor cetățenilor brașoveni, lăsăm la latitudinea acestora să iși exprime punctul de vedere, iar noi putem doar să le transmitem un mesaj de unitate, de prezență permanentă in mijlocul evenimentelor importante organizate și de implicare activă in viața cotidiană.


Ne prezentăm cu onoare in fața tuturor și vă punem la dispoziție tot ce avem mai frumos și mai bun – inima curată de jandarm", a declarat cu ocazia bilanţului inspectorul șef al I.J.J. Brașov, colonel Cristian Elly Paliştan..
Sursa: Comunicat IJJ Braşov