Măsuri pentru preîntîmpinarea toxiinfecțiilor alimentare

Măsuri pentru preîntîmpinarea toxiinfecțiilor alimentare

În scopul asigurării stării de sănătate a populației și a preîntâmpinării apariției toxiinfecțiilor alimentare, în perioada premergătoare și în timpul sărbătorilor de iarnă, DSVSA Brașov a intensificat controalele, în vederea verificării condițiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate și valorificate alimentele, fiind controlate următoarele obiective, după cum urmează:
- total controale - 319 din care: supermarketuri / hipermarketuri – 39, magazine alimentare - 87, restaurante – 76, pensiuni turistice – 22, depozite alimentare 3, carmangerii 19, laboratoare cofetărie-patiserie -41, cafe-baruri 4, fast – food-uri 8, brutării 10, pizzerii 2, cantine 2, unități procesare carne 2, târguri sărbători iarna 2 și 2 târguri de animale.
Au fost aplicate un număr de 11 amenzi contravenţionale, în valoare de 118.600 lei , 120 avertismente pentru încălcări minore ale legislaţiei și au fost retrase de la comercializare 169 kg produse alimentare.
În această perioadă s-a asigurat și supravegherea permanentă a pietelor agroalimentare de către personalul DSVSA Brașov, fiind verificați atât producătorii cât și comercianții de produse alimentare, sub aspectul originii și asigurarea respectării legislației sanitar veterinare în domeniu.
În perioada 4.12.2017 - 5.01.2018, conform Ordinului Prefectului Județului Brașov nr. 1138/2017, au fost constituite comisiile mixte de control alcătuite din personal din cadrul D.S.V.S.A. Brașov, D.S.P Brașov și CJPC Brașov, fiind controlate 270 unităţi de producere, prelucrare, depozitare şi comercializare a produselor alimentare din judeţul Braşov după cum urmează:
- 31 supermarketuri / hipermarketuri; 78 magazine alimentare; 61 restaurante; 10 pensiuni turistice; 7 depozite alimentare; 16 carmangerii; 41 laboratoare cofetărie-patiserie; 3 cafe-baruri; 3 fast – food-uri; 14 brutării; 3 pizzerii; 1 cantină ; 2 unităti procesare carne.
Au fost aplicate 32 amenzi contravenţionale, în valoare de 102.900 lei , 140 avertismente pentru încălcări minore ale legislaţiei și s-au retras de la comercializare 248 kg produse alimentare.

Principalele deficiente constatate au fost următoarele:
-manipularea neigienică a produselor alimentare;
-nerespectarea normelor privind trasabilitatea produselor alimentare
-nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare şi valorificare a produselor alimentare;
-nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, privind condiţiile de depozitare a materiilor prime, semifabricatelor şi a produselor finite;
-încălcarea normelor generale de igienă privind expunerea şi păstrarea alimentelor;
- lipsa planului de recoltare probe in autocontrol (Reg. 2073/2005 CE, Reg. 1441/2007 CE);
-lipsa procedurilor pentru produsele neconforme;
-nerespectarea vecinatatilor in spațiile de depozitare;
-comercializarea de produse alimentare neetichetate potrivit legislaţiei în vigoare;
-proceduri de lucru si proceduri de igiena neimplementate;
-neconformitati constatate pe lantul frigorific.
D.D.