Prefectura Brașov a solicitat revocarea unei Hotărâri de Consiliu Local, după o sesizare a USR Brașov

Prefectura Brașov a solicitat revocarea unei Hotărâri de Consiliu Local, după o sesizare a USR Brașov

Hotărârea de Consiliu Local nr. 21/26.01.2018 privind aprobarea Strategiei locale de încălzire pentru Municipiul Braşov, adoptată în data de 26 ianuarie 2018, în cadrul ședinței Consiliul Local al Municipiului Braşov, a făcut obiectul unei sesizări adresate Instituției Prefectului Brașov de către URS Brașov. Petenta reclama faptul că respectiva Hotărâre a CL a fost luată fără informarea prealabilă a cetățenilor și fără ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii publice, încălcându-se astfel prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. În urma sesizării adresate de USR Brașov, Instituția Prefectului Județului Brașov a solicitat Consiliului Local Brașov revocarea HCL nr. 21/26.01.2018 privind aprobarea Strategiei locale de încălzire pentru Municipiul Braşov și parcurgerea procedurii prevăzute de Legea 52/2003. USR Brașov consideră că sistemul centralizat de termoficare nu mai este o soluție viabilă pentru Brașov și solicită autorităților locale să identifice soluții individuale, în funcție de zone și de nevoile consumatorilor, pentru a opri cheltuiala masivă cu sistemul de încălzire centralizat. Totodată, USR Braşov solicită Primăriei Brașov respectarea procedurii de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003, punând la dispoziția comunității brașovene și a tuturor celor interesați de acest subiect documentele pe baza cărora s-a realizat Strategia de încălzire.

USR Brașov ne-a trimis la redacție informațiile furnizate de Primăria Brașov și răspunsul Instituției Prefectului Brașov la respectiva solicitare

Informațiile furnizate de Primăria Brașov:

– numărul de clienți racordați este de 6401, din care 6381 casnici și 20 noncasnici
– numărul total de locuinţe la nivelul municipiului Braşov este de 116.409
– pierderi pe anii 2013 și 2014 în valoare de 21.064.672 de lei
– subvenții:
- 2013 – 9.825.000 lei către Tetkron
- 2014 – 11.499.300 lei către Tetkron
- 2015 – 12.410.784 lei către Tetkron
- 2016 – 11.716.869 lei din care 6.898.836 lei către Tetkron și 4.818.033 lei către Serviciul Public Local de Termoficare
- 2017 – 35.726.000 lei către Serviciul Public Local de Termoficare

Astfel, în perioada 2013 - 2017, din bugetul local s-a cheltuit pentru sistemul public de termoficare suma de 102.242.625 lei, adică 21.935.310 euro. Pentru anul 2018, este prevăzută o subvenție pentru Serviciul Public Local de Termoficare de 41.830.000 lei, cu 17% mai mare față de anul 2017.

Răspunsul la petiția adresată de USR Brașov Instituției Prefectului Brașov :

,,Urmare sesizării instituției noastre, prin care reclamați faptul că autoritatea publică locală Brașov nu a supus dezbaterii publice proiectul de hotărâte nr. 20, privind aprobarea strategiei locale de încălzice pentru municipiul Brașov, vă comunicăm următoarele : Cu adresa nr. 1855, din 15.02.2018, ca urmare a efectuării controlului de legalitate, în confomitate cu prevederile art 19, din Legea 340 din 2004, Instituția Prefectului Județului Brașov a solicitat Consiliului Local Brașov revocarea HCL nr. 21 din 26 februarie, privind aprobarea Strategiei locale de încălzire pentru minicipiul Brașov și parcurgerea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52 din 2003”
D.D.