Noua lege a zilierilor: Angajaţii sezonieri pot fi plătiţi cu 2 până la 10 lei pe oră

Noua lege a zilierilor: Angajaţii sezonieri pot fi plătiţi cu 2 până la 10 lei pe oră

Angajatorii din 23 de domenii de activitate (faţă de 6 anterior) pot utiliza forţă de muncă sezonieră pe o durată de cel mult 180 de zile (faţă de 90 anterior) şi îi pot plăti pe aceşti angajaţi cu 2 până la 10 lei pe oră, potrivit noii Legi a zilierilor.

Normativul modifică şi completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Potrivit zf.ro, printre modificări se regăseşte mărirea de la 6 la 23 a numărului de activităţi în care pot fi angajaţi zilieri – agricultură, vânătoare şi pescuit, silvicultură (exclusiv exploatări forestiere), piscicultură şi acvacultură, pomicultură şi viticultură, apicultură, zootehnie, spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural, manipulări de mărfuri, activităţi de întreţinere şi curăţenie şi silvicultură (din nou, exclusiv exploatări forestiere).

Noua lege specifică faptul că suma remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mică de 2 lei/oră, dar nici mai mare de 10 lei/oră şi „se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier şi beneficiar”. De asemenea, angajatorul are obligaţia să înregistreze în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care are raporturi de muncă în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.

Angajatorul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către Inspectoratul Teritorial de Muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.

În fine, potrivit noilor modificări, societăţile comerciale române şi străine vor putea să se autorizeze ca agenţii de mediere a cererii şi ofertei de muncă zilieră. Mai exact, firmele autorizate în condiţiile legii vor putea să funcţioneze ca intermediari între cei care vor să lucreze ca zilieri şi beneficiari, însă nu vor avea dreptul să le ceară zilierilor bani pentru intermediere.