Începe tratamentul contra căpuşelor

Începe tratamentul contra căpuşelor

Primăria Municipiului Braşov, în colaborare cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L., cu sediul social în Ploieşti, punct de lucru Braşov, str. Hărmanului nr.50, sc.B, et.1, ap.4, reprezentată prin împuternicit director sucursala Corina Ion, în baza contractului de concesiune nr.87 din 18.05.2015, vă aduce la cunoştinţă următoarele :
,,În perioada 16-18.04.2018 se vor efectua tratamente pentru combaterea capuşelor în zonele de agrement ( parcuri, locuri de joacă etc) din municipiul Braşov. Substanţa utilizată este : PARAINSECT CE , având substanţa activă permethrin.
Produsul menţionat pentru tratamentele pentru combaterea capuşelor se regăseşte în Registrul Naţional al Produselor Biocide, avizate pentru profilaxia sanitar umană de către Ministerul Sănătăţii şi face parte din grupa Xn de toxicitate.
Va rugam ca in perioada executiei tratamentelor pentru combaterea capuselor sa luati toate masurile care se impun in vederea protejarii familiilor de albine din municipiu, in caz contrar Primaria Municipiului Brasov si SC CORAL IMPEX SRL sunt absolvite de orice responsabilitate. În cazul in care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor acţiuni, perioada de efectuare a activităţilor va fi reprogramată
R.D.