Condiții impuse de către Primăria Brașov, viitoarelor dezvoltări imobiliare

Condiții impuse de către Primăria Brașov, viitoarelor dezvoltări imobiliare

În cadrul Comisiei tehnice de amenajarea a teritoriului și urbanism, care a avut loc marți, primarul a solicitat executivului primăriei ca, beneficiind de sprijinul reprezentanților Ordinului Arhitecților din România, să elaboreze un proiect de hotărâre, care să stabilească o serie de condiții pentru dezvoltările imobiliare viitoare, încă de la elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale. Elaborarea acestui proiect de hotărâre trebuie să plece de la următoarele condiții:
- reglementarea situației drumurilor din faza de proiect, inclusiv elaborarea proiectelor tehnice pentru aceste drumuri, de la intersecția cu drumul public,
- PUZ-ul să conțină și o prezentare a soluției de transport public în interiorul zonei care să conțină atât traseul, cât și locația și delimitarea stațiilor de transport public,
- Soluțiile de circulație propuse în PUZ pentru accesul spre zona studiată vor fi implementate de către dezvoltator sau, în cazul în care vor fi implementate de municipalitate, dezvoltarea imobiliară va începe după ce acestea vor fi realizate,
- toate străzile vor fi prevazute cu piste de biciclete,
- dimensionarea trotuarelor se va face ținând cont de numărul de locuitori și de zonele pe care le deservește și nu doar de normativul legal, în sensul ca acestea pot fi mai mari decât prevede normativul dacă presupun o zonă pietonală intens circulată,
- vor fi prevăzute și zone de parcări publice,
- evidențierea foarte clară a zonelor verzi, inclusiv a copacilor care se vor planta și a aliniamentelor stradale din gard viu, arbuști sau copaci,
- Stabilirea foarte clară a zonei destinată construirii facilităților pentru învățământ (creșă, grădiniță, școală)
- Funcțiunile complementare vor fi menționate detaliat, respectiv, care revin comerțului, care serviciilor, care activităților culturale etc.
- În PUZ, trebuie precizat foarte clar zonele în care se vor amenaja platformele de depozitare a deșeurilor, cu precizarea că pubelele trebuie să fie îngropate și să existe pubele pentru colectarea selectivă,
- PUZ-ul trebuie să conțină toate elementele necesare pentru asigurarea unei intervenții optime a serviciilor de urgență, de la dimensiunea străzilor, existența rețelei de hidrant și până la asigurarea de spații pentru funcționarea anumitor servicii (de ex. SMURD)

În următoarele zile, executivul municipalitații va elabora acest proiect, urmând a îl prezenta Consiliului Local spre aprobare.
D.R.