Poliţia Locală Braşov caută oameni cu studii superioare

Poliţia Locală Braşov caută oameni cu studii superioare

Mai sunt 13 zile până la încheierea procedurii de înscriere la concursul de ocupare a unor funcţii publice de execuţie
Sunt puse la bătaie patru posturi pentru care nu se organizeaza teste sportive, ci doar proba scrisă şi interviul, dar pentru care sunt obligatorii studii superioare absolvite! Este vorba despre un loc de inspector la Compartimentul Protecţia Muncii şi trei de poliţişti locali debutanţi, în cadrul Serviciului Inspecţie - Control şi Disciplina în Construcţii (SIC). Dintre acestea din urmă, două posturi sunt cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi unul pe comercial.
Funcţia publică de execuţie din cadrul Compartimentului de Protecţia Muncii este pentru un inspector, grad profesional principal, iar candidaţii trebuie să aibă vechime în specialitatea studiilor de minimum cinci ani. De asemenea, ei trebuie să facă dovada că au absolvit un program de specializare pentru inspectori în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Braşovenii care vor să fie poliţişti locali în cadrul SIC trebuie să ştie că funcţiile sunt pentru debutanţi, iar studiile superioare este obligatoriu să le fi urmat în domeniul inginerie civilă, arhitectură sau urbanism, respectiv ingineria mediului ori inginerie şi management.
Candidaţii trebuie să treacă de proba scrisă care se va desfăşura în data de 06 august a.c., ora 09.00, pentru ca apoi - în cazul în care obţin cel puţin nota de trecere - să susţină un interviu în faţa unei comisii de examinare. Cei interesaţi de aceste joburi îşi pot depune dosarele până în 23 iulie 2018 la Poliţia Locală Braşov din str. Nicolae Bălcescu nr. 62-64. Informaţii cu privire la conţinutul dosarelor de înscriere se pot obţine la sediul instituţiei sau la Biroul de Resurse Umane la numarul de telefon 0368.457.010. Totodată, detaliile legate de aceste posturi vacante, dar şi referinţele bibliografice pot fi studiate pe site-ul www.politialocalabrasov.ro la secţiunea “CARIERE".

D.G.