Alarma sună la BNR: Inflaţia a crescut peste aşteptări

Alarma sună la BNR: Inflaţia a crescut peste aşteptări

Ce nu spune guvernatorul Mugur Isărescu în conferinţele de presă, pentru a evita întrebările incomode, spune Minuta Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale, publicată pe pagina de internet a BNR.

"Analizând evoluţia recentă a inflaţiei, membrii Consiliului au notat că rata anuală a inflaţiei a continuat să urce deasupra limitei de sus a intervalului ţintei staţionare în primele două luni ale trimestrului II, crescând la 5,22 la sută în aprilie, de la 4,95 la sută în martie, şi la 5,41 la sută în mai. S-a observat că ascensiunea, uşor mai alertă decât cea previzionată, a fost antrenată de factori pe partea ofertei, determinante fiind creşterile semnificative, peste aşteptări, înregistrate de preţul combustibililor - pe fondul măririi cotaţiei petrolului şi a cursului de schimb leu/dolar - şi de preţul produselor din tutun", arată documentul.

În schimb, rata anuală a inflaţiei CORE2 ajustat şi-a întrerupt practic mişcarea ascendentă în aprilie, ajungând la 3,09 al sută, de la 3,05 la sută în martie, iar în luna mai a scăzut la 2,95 la sută, uşor sub nivelul prognozat., relevă Minuta.

"Descreşterea pe ansamblul intervalului a fost indusă de segmentul produselor alimentare procesate şi de cel al serviciilor, mai receptive la corecţia descendentă suferită în acest interval de preţurile internaţionale ale unor produse agroalimentare şi la relativa întărire a leului în raport cu euro", potrivit documentului.

Unii membrii ai Consiliului au opinat că, dincolo de aceste influenţe, evoluţia inflaţiei de bază sugerează şi o relativă plafonare, cel puţin temporară, a presiunilor inflaţioniste semnificative ale factorilor fundamentali atribuibilă poziţiei ciclice a economiei.

A.C.