Codul Administrativ al României, adoptat de Parlament

Codul Administrativ al României, adoptat de Parlament

Numeroasele acte administrative existente şi desele modificări ale reglementărilor din domeniul administraţiei publice au generat paralelisme, suprapuneri şi dificultăţi în aplicare, astfel că se impunea identificarea unei modalităţi unitare şi clare de reglementare. În conformitate cu recomandările Uniunii Europene şi în urma consultării tuturor structurilor implicate, a luat naştere Codul Administrativ, care a fost adoptat de Parlament şi trimis spre promulgare, potrivit preşedintelui PSD Braşov, Marius Dunca.
"Codul Administrativ este legea unică care reuneşte 21 de acte normative înlocuind o sumă de acte normative - legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă - şi asigură coerenţa, simplificarea, debirocratizarea şi descentralizarea activităţii autorităţilor locale - primării, consilii judeţene. Este o lege care îndreaptă inechităţi grave, aduce progres şi eficienţă TUTUROR administraţiilor locale şi nu ar trebui să devină un instrument de luptă politică. Prevederile sale se aplică, fără excepţie, TUTUROR, indiferent de opţiunea politică aducând astfel normalitatea şi eficienţa în administraţie", declară senatorul.
Pe scurt, principalele reglementări se referă la:
1. Administraţia publică centrală
- Secretarul General al Guvernului este membru al Guvernului, urmând să fie votat de către Parlament odată cu Guvernul (aceasta nu exclude ca acesta să fie chiar înalt funcţionar public)
- Prefectul - are funcţie de demnitar, s-a reînfiinţat funcţia de Secretar General al Prefectului, care este înalt funcţionar public
- Deconcentratele - directorii generali vor deveni manageri (funcţie asimilată demnitarilor), a căror principală atribuţie va fi implementarea Programului de Guvernare.
2. Administraţia publică locală
- Validarea mandatelor consilierilor locali şi a consilierilor judeţeni se va face de către instanţă
- Răspunderea pentru actele administrative este clarificată, aleşii vor răspunde pentru oportunitate
- Administratorul public - are mandat maxim pe perioada mandatului primarului/preşedintelui CJ şi va fi numit /revocat prin decizie a primarului/preşedintelui CJ
- Serviciul înmatriculări şi permise este descentralizat, trece la Consiliul judeţean, cu suportul de specialitate al MAI
- Secretarul UAT va fi în aparatul de specialitate al primarului / preşedintelui CJ
- Incompatibilităţi - Primarii pot fi şi persoane fizice autorizate sau asociaţii familiale
3. Dreptul de proprietate publică şi privată a UAT-ului
- Procedura de atestare este simplificată - se va face prin hotărâre a Consiliului local şi aviz al MDRAP (este astfel eliminată vechea procedură, prin HG)
- Procedura cadru privind licitaţia publică pentru închirierea bunurilor
- Reglementări privind proprietatea publică sau privată şi pentru vânzare
- Darea în administrare este detaliată - conţinut, drepturi şi obligaţii
- Reglementari clare privind concesiunea / închirierea / darea în folosinţă gratuită

4. Funcţia publică
- Avizarea organigramei de către ANFP doar în cazul în care se modifică numărul de angajaţi şi funcţiile de conducere
- Majorarea vechimii pentru funcţiile de conducere
- Obligaţia doar de a informa ANFP pentru examene şi solicitare de reprezentanţi la cerere
- Evaluarea şi testarea funcţionarilor publici este clarificată

Codul Administrativ va intre în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, forma trimisă spre promulgare

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2018/pr369_18__1_.pdf

.