Studiul de prefezabilitate - următoarea etapă pentru noul spital regional Braşov

Studiul de prefezabilitate - următoarea etapă pentru noul spital regional Braşov

Miercuri a avut loc prima întâlnire a grupului de lucru extins, format din reprezentanţi ai administraţiei locale şi centrale - pentru construcţia noului spital regional al Braşovului. La întâlnire au participat ministrul secretar de stat Cristian Vasile Grasu, primarul George Scripcaru, reprezentanţi ai executivului Primăriei Braşov şi Consiliului Judeţean Braşov, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, prefectul Marian Rasaliu şi, ca invitaţi, reprezentanţi ai BERD, consultanţi, specialişti în domeniul medical şi reprezentanţi ai Asociaţiei Noul Spital al Braşovului, inclusiv preşedintele acesteia, Dan Grigorescu, precum şi senatorul Florin Orţan.

Discuţiile au pornit de la conceptul existent şi au intrat într-o serie de detalii tehnice generale, care ţin de costuri, accesibilitate, existenţa unui heliport, posibilitatea asigurării de servicii medicale specializate, asigurarea de spaţii de cercetare şi învăţământ la nivel universitar etc. Reprezentanţii ministerului au ţinut să sublinieze că dincolo de costul de construcţie estimat, de aproximativ 250 milioane de euro pentru un spital de 600 -750 de paturi cu toate facilităţile şi care să fie la ultimele standarde în domeniu inclusiv după construcţia lui, autorităţile locale trebuie să ţină seama şi de alţi factori, precum asigurarea personalului şi cheltuielilor de operare, care reprezintă de asemenea un important efort bugetar. Un alt aspect îl reprezintă decizia asupra cărora dintre secţiile actuale ale Spitalului Judeţean vor trebui să rămână în oraş şi să fie independente de noul spital şi câte vor trebui incluse în noul spital, deciziile urmând a fi luate în funcţie de studiul de prefezabilitate care va fi contractat de Primăria Braşov. Proiectul final trebuie să ţină cont, de asemenea, de tendinţa de îmbătrânire a populaţiei şi de categoriile de beneficiari care vor avea nevoie de serviciile acestei unităţi spitaliceşti.

"Astăzi, la invitaţia Primăriei Municipiului Braşov, preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov şi Insituţiei Prefectului Judeţului Braşov, am participat la această discuţie legată de noul spital de urgenţă Braşov, pentru care există un teren de peste 18.000 de hectare, aşezat într-un loc la care accesul se face atât dinspre DN1 cât şi dinspre şoseaua de centură, ceea ce este foarte bine, şi care are în imediata apropiere inclusiv un campus de cercetare universitar. Principiile pentru care am venit aici sunt cele legate de modernizarea în sistemul de sănătate din România - vorbim de scăderea numărului de internări, creşterea gradului de ocupare a paturilor la peste 85%, creşterea numărului de servicii oferite în ambulator şi îngrijire de zi. Acestea sunt principii fundamentale, care duc către o schimbare în organizarea unui spital românesc. În acest moment avem un concept. După ce Primăria va începe studiul de prefezabilitate, la care Ministerul Sănătăţii va oferi suport tehnic, vom putea discuta mult mai la obiect. Până atunci, vorbim de un concept, iar în opinia ministerului, spitalul de la Braşov ar trebui să fie un spital clinic de urgenţă cu 600-750 de paturi, care să acopere nevoile din toată zona, inclusiv câteva judeţe din jur, şi să concentreze expertiza medicală într-un singur loc. Iar dacă vorbim de tehnologie medicală, este de preferat cea mai nouă tehnologie, la cel mai înalt nivel posibil, pentru a vorbi de un proiect fiabil şi de durată“, a declarat Cristian Vasile Grasu, secretar de Stat al Ministerului Sănătăţii, coordonatorul Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică şi al Departamentului monitorizare implementare proiecte spitale regionale.

"Azi am creionat parcursul acestui proiect, drumul pe care îl avem de făcut, plecând de la detaliile şi principiile enunţate de ministerul Sănătăţii şi de către BERD, cu care toţi suntem de acord. Noi vom ţine cont de toate aceste principii şi vom achiziţiona expertiză de specialitate pentru elaborarea unui studiu de prefezabilitate referitor la acest proiect, care va sta la baza elaborării studiului de fezabilitate, în paralel cu ce are ministerul ca şi strategie. Odată parcurse aceste etape, vom ajunge la o concluzie finală asupra structurii acestui obiectiv, ca şi dimensionare, caracteristici, criterii şi normative valabile astăzi şi în viitorii ani, pentru că trebuie să avem un spital care să ofere condiţii de top inclusiv în anii ce vor urma construcţiei lui. Desigur, în toate fazele proiectului ne vom consulta cu toate părţile implicate şi cu toţi partenerii“, a declarat primarul George Scripcaru.

Date suplimentare:

Conform Dispoziţiei de Primar nr. 1921/2018, membrii Grupului de lucru constituit pentru realizarea obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov sunt: viceprimarul Laszlo Barabas; Arhitectul-şef al Municipiului, Marilena Manolache; directorul executiv al Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, Anda Zamora; directorul adjunct al Direcţiei Tehnice, care gestionează departamentul de investiţii, Mihaela Gal; şeful Serviciului Cadastru, Georgeta Souca; decanul Facultăţii de Medicină, prof. univ. dr. Marius Moga; directorul executiv al Direcţiei de Sănătate şi Asistenţă Medicală din cadrul Consiliului Judeţean, Adelina Mihaela Vasioiu; un reprezentant al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, dr. Dora Ana Godra.
În data de 14 iunie, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a emis Ordinul nr 763 privind constituirea Grupului de lucru în vederea realizării obiectivului de investiţie ,,Construire Spitalului Clinic de Urgenţă Braşov", etapă necesară în vederea pregătirii documentaţiei pentru edificarea acestui obiectiv de investiţii.
Grupul de lucru al ministerului are următoarea componenţă:
- Cristian Grasu, secretar de stat, coordonează Direcţia Generală De Asistenţă Medicală Și Sănătate Publică şi Departamentul Monitorizare Implementare Proiecte Spitale Regionale (din cadrul Ministerului Sănătăţii),
- Costin Iliuţă, director general Direcţia Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică,
- Carmen Angheluţă, consilier Direcţia Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică,
- Marieta Bărduţ, consilier Direcţia de Management, Structuri şi Unităţi Sanitare,
- Daniela Clad, consilier Direcţia Generală, Juridică şi Resurse,
- reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Braşov.

Conform precizărilor din acest act normativ, responsabilităţile grupului de lucru din partea Ministerului Sănătăţii sunt următoarele:
- asigură sprijin reprezentanţilor autorităţii administraţiei publice locale, în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie;
- identifică, împreună cu reprezentanţi autorităţii administraţiei publice locale, mecanismele de implementare a programului de modernizare a infrastructurii spitaliceşti, în vederea accesării de fonduri pe model parteneriat public-privat;
- participă la discuţii cu finanţatori externi, în vederea stabilirii cadrului necesar îndeplinirii acestui obiectiv.
D.R.