Licitaţia deschisă pentru "Aeroportul Internaţional Braşov - Ghimbav, etapa a III-a, va fi reluată

Licitaţia deschisă pentru "Aeroportul Internaţional Braşov - Ghimbav, etapa a III-a, va fi reluată

Licitaţia deschisă pentru "Aeroportul Internaţional Braşov - Ghimbav, etapa a III-a, Proiectare şi execuţie lucrări de construcţii şi instalaţii pentru nouă obiecte" va fi reluată. După parcurgerea tuturor etapelor procedurale, comisia de evaluare a ofertelor a hotărât anularea atribuirii contractului de achiziţie, pe considerentul că nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.
La această licitaţie, iniţiată de Judeţul Braşov pe 27 iulie 2018, în urma căreia ar fi trebuit desemnată firma care să proiecteze şi să construiască nouă obiecte din cadrul Aeroportului Internaţional Braşov - Ghimbav, respectiv clădirea energetică, remiza PSI, posturi control acces, gospodăria de apă, parcarea auto şi drum acces terminal - DJ 103C, drumuri tehnologice interioare, împrejmuiri şi porţi, reţele interioare în aeroport şi platforma antisuflu, au depus oferte doi operatori economici. Este vorba despre SC Construcţii SA (cu doi subcontractanţi şi două firme susţinătoare), şi SC PORR Construct SRL (cu o firmă susţinătoate şi cinci firme subcontractante).
După analizarea elementelor principale ale ofertelor şi solicitarea de clarificări, oferta depusă de SC Construcţii SA a fost respinsă, deoarece firma nu a răspuns la clarificările cerute de autoritatea contractantă.
În schimb, oferta SC PORR Construct SRL a trecut în faza evaluării tehnice. Și aici a fost nevoie de anumite clarificări la care firma a răspuns în termenul legal. În urma analizei realizate de comisia de evaluare - alcătuită din specialişti ai Consiliului Judeţean Braşov şi experţi de la IPTANA care au realizat studiul de fezabilitate şi caietele de sarcini pentru proiectarea şi execuţia celor nouă obiecte, oferta tehnică a fost admisă.
A urmat verificarea ofertei financiare, însă aici comisia a constatat că aceasta nu se încadrează în valoarea estimată de autoritatea contractantă, respectiv 28.632.566 lei fără TVA. Practic, preţul ofertei a depăşit cu mai mult de 50% valoarea estimată în documentaţia de atribuire.
În consecinţă, comisia de evaluare a stabilit că oferta depusă de SC PORR Construct SRL este inacceptabilă, astfel că a fost declarată respinsă, iar procedura de atribuire a contractului a fost anulată.
"Conducerea Direcţiei de Achiziţii şi Contractare din cadrul Consiliului Judeţean a discutat ieri, cu specialiştii de la IPTANA, pe tema valorii la care au fost estimate proiectarea şi execuţia celor nouă obiecte din cadrul Aeroportului Internaţional Braşov - Ghimbav. Concluzia a fost că valoarea estimată în documentaţia de atribuire este corectă. Suntem nevoiţi, aşadar, să reluăm procedura de licitaţie. Executivul CJ Braşov a şi făcut demersurile în acest sens. Sperăm că de această dată vom primi oferte admisibile şi vom reuşi să atribuim cât mai curând acest contract de proiectare şi execuţie, astfel încât anul viitor să putem avea cele nouă obiecte realizate", a spus preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.
Zilele trecute, documentaţia aferentă licitaţiei deschise pentru "Aeroportul Internaţional Braşov - Ghimbav, etapa a III-a, Proiectare şi execuţie lucrări de construcţii şi instalaţii pentru nouă obiecte" a fost publicată din nou în sistemul electronic de achiziţii publice. Ofertele pot fi depuse până în data de 19 noiembrie 2018.
D.R.