70 milioane Euro - Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale

70 milioane Euro - Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale

Cei care se implică în comunitate şi în diferite cauze sociale pot opta pentru a crea întreprinderi sociale, care vor beneficia de fonduri consistente de la Uniunea Europeană şi de la Guvernul României. Finanţările nermbursabile care le vor fi acordate pot ajunge până la 100.000 Euro pentru fiecare întreprindere socială lansată. Prin înfiinţarea de întreprinderi sociale se are în vedere şi integrarea pe piaţa forţei de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile.

Întreprinderile sociale sunt independente de sectorul public şi au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor, prin producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Aceste întreprinderi, atestate ca fiind sociale, contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic.

Ce înseamnă, juridic, o întreprindere socială? Opţiunile sunt numeroase, depinde de scopul social urmărit: societăţile cooperative de gradul I; cooperativele de credit; asociaţiile şi fundaţiile; casele de ajutor reciproc ale salariaţilor; casele de ajutor reciproc ale pensionarilor; societăţile agricole; orice alte categorii de persoane juridice, care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social; federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

Ministerul Fondurilor Europene a lansat o sesiune de finanţare prin care oferă 70 milioane de euro organizaţiilor care doresc să susţină crearea de întreprinderi sociae în România. Acestea pot depune cererile lor de finanţare până în 27 noiembrie 2018.

O dată aprobate de Ministerul Fondurilor Europene, organizaţiile vor deveni ele însele surse de finanţare şi se vor numi "administratori de grant". Fiecare dintre organizaţiile selectate trebuie să îşi asume că va instrui cel puţin 60 de persoane în antreprenoriat social. Mai apoi, în urma unui concurs, vor selecta minimum 10 întreprinderi sociale pe care le vor subvenţiona pentru a se lansa în activitate, entităţi care vor trebui să funcţioneze minimum 24 luni.

Administratorul schemei se va asigura de faptul că fiecare întreprindere socială finanţată dobândeşte, de la AJOFM, un atestat de întreprindere social, în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenţie cu aceasta.

Întreprinderile sociale nou înfiinţate vor putea funcţiona atât la oraş cât şi în mediul rural.

Fiecare întreprindere socială care va primi subvenţie va trebui să angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenţie, cel puţin 2 persoane. Cu cât numărul de locuri de muncă create e mai mare, cu atât creşte subvenţia primită:


· maxim 55.000 euro - minimum 2 locuri de muncă create;


· între 55.000 euro şi 70.000 euro - minimum 3 locuri de muncă create;


· între 70.000 euro si 85.000 euro - minimum 4 locuri de muncă create;


· între 85.000 euro şi 100.000 euro - minimum 5 locuri de muncă create.


Acordarea acestor sume se va realiza pentru punerea în aplicare a planului de afaceri care a fost selectat în urma concursului.

Întreprinderile sociale pot furniza numeroase din serviciile necesare unei comunităţi, necesare unor grupuri vulnerabile şi pot integra pe piaţa muncii categorii de angajaţi dezavantajaţi. Iar această oportunitate de finanţare, parte din Programul Operaţional Capital Uman, este valoroasă.

Roxana Mînzatu
Deputat PSD