Reţea de monitorizare a aerului, în România

Reţea de monitorizare a aerului, în România

15 senzori amplasaţi în Bucureşti şi Ploieşti înregistrează permanent, din 1 octombrie 2018, nivelul poluanţilor din aer, iar datele sunt disponibile publicului pe site-ul https://airly.eu/map/en/ sau în aplicaţia Airly pentru smartphone, prin intermediul primei reţele independente de monitorizare a calităţii aerului din România. În prezent, Bucureştiul este una dintre cele mai poluate capitale din Europa, iar în Iaşi şi Braşov nivelul particulelor în suspensie (PM10 şi PM2.5), particule fine generate de industrie, trafic şi încălzirea locuinţelor, depăşeşte constant nivelul maxim acceptat de legislaţie. Legislaţia din România relevă faptul că nivelul particulelor în suspensie PM2,5 nu trebuie să depăşească valoarea anuală de 20 ug/ m3 pe an. Această ţintă trebuie atinsă, ca medie anuală, până în anul 2020. România a avut depăşiri ale valorilor limită ale poluanţilor din aer şi obligaţia de a stabili planuri de îmbunătăţire a calităţii aerului încă din anul 2010.

A.C.