8 noiembrie - Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril

8 noiembrie - Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte în data de 8 noiembrie Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Această sărbătoare datează din secolul V, începând cu simpla aniversare a sfinţirii bisericii Sfântului Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol. Cu timpul, această sărbătoare a ajuns să fie închinată tuturor Sfinţilor Îngeri. Cei şapte îngeri sunt:Mihail, Gavril, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil şi Varahiil.
O scurtă istorie despre cei şapte îngeri.
Mihail se traduce prin “puterea lui Dumnezeu". Acesta este voievodul oştilor cereşti şi primul dintre Sfinţii Arhangheli, purtând sabia de foc şi având rolul de a păzi legea lui Dumnezeu şi de a-i birui pe toţi cei care nu ascultă de acesta. De asemenea, este cel care a împiedicat îngerii să mai cadă din ceruri, cel care a apărat trupul lui Moise şi care a dat cele zece pedepse pentru poporul Faraonului. Se spune că la sfârşitul veacului îi va învia pe morţi şi va aduna toate neamurile la judecată.
Gavril se traduce prin “bărbat-Dumnezeu", fiind arhanghelul bunei vestiri. Acesta nu poartă sabie de foc, ci crinul neîntinatei bucurii. A fost primul care a rostit numele lui Iisus, cel care a trimis taina cea mare a întrupării Domnului, vestea zămislirii, cât şi a dat nume Sfântului Ioan Botezătorul.
Rafail este tămăduitorul neputinţelor omeneşti.
Uriil este luminatorul celor întunecaţi.
Salatiil este rugătorul neamului omenesc.
Gudiil este slăvitorul lui Dumnezeu şi întăritorul celor ce fac fapte bune.
Varahiil este aducătorul de binecuvântare dumnezeiască pe pământ.
Superstiţii şi obiceiuri
În tradiţia românească se spune că Sfinţii Mihail şi Gavril sunt păzitorii oamenilor de la naştere până la moarte. De asemenea, aceştia sunt prezenţi la Judecata de apoi, arzând păcatele şi purificând cunoştinţele oamenilor. Sfântul Mihail stă la căpătâiul omului care a murit şi îi apără sufletul să nu fie furat.
Ciobanii şi proprietarii oilor trebuie să facă “turta arietilor", o turtă din mălai pe care o aruncă în ziua de 8 noiembrie în mijlocul oilor, o dată cu eliberarea berbecilor, pentru a verifica fecunditatea acestora. Dacă turta cade cu faţa în sus, oile vor făta toate în primăvară, iar dacă aceasta cade cu faţa în jos este semn rău, că oile sunt fără rod.
Se spune că dacă ai grijă de treburile gospodăreşti sau lucrezi în această zi, vei avea parte de chin în ziua morţii.
În data de 8 noiembrie trebuie aprinsă o lumânare atât pentru cei vii, pentru a avea lumina pe cealaltă lume, cât şi pentru cei care au murit în împrejurări năpasnice, sau cei care au murit fără prezenţa unei lumini. Sfântul Mihail va apărea la picioarele celor bolnavi care se vor însănătoşi şi la capul celor care vor muri, pentru a-I putea conduce spre rai.
Le urăm LA MULȚi ANI celor care îşi sărbătoresc onomastica!
D.R.