Primăria Braşov acordă şi în acest an pachetul cu alimente "Pentru suflet", cu ocazia sărbătorii de Crăciun

Primăria Braşov acordă şi în acest an pachetul cu alimente "Pentru suflet", cu ocazia sărbătorii de Crăciun

În baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 216/2014 republicată, Direcţia de Asistenţă Socială Braşov desfăşoară, în perioada 15.11.2018-31.12.2018, Campania de acordare a pachetului cu alimente "Pentru suflet", cu ocazia sărbătorii de Crăciun 2018.
Pachetul cu alimente "Pentru suflet" este în cuantum de 50 lei şi se acordă sub formă de
pachet cu 5 tichete sociale, cu valoarea de 10 lei/ tichet. Tichetele pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de produse alimentare. Persoanele îndreptăţite să beneficieze de tichetele sociale sunt pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Braşov, cu vârsta de minim 63 ani femeile şi minim 65 ani bărbaţii, care împlinesc această vârstă până în data de 31.12.2018 inclusiv şi a căror pensie este de până la 1000 lei inclusiv.
Acte necesare:
-cupon de pensie pentru luna anterioară sau luna solicitării, în original şi copie;
-actul de identitate (CI sau BI) în original şi copie;
-cerere completată de beneficiar, prin care acesta solicită acordarea tichetelor.
Pentru beneficiarii nedeplasabili sunt necesare următoarele acte:
-cupon de pensie al persoanei îndreptăţite, pentru luna anterioară sau luna solicitării, în
original şi copie;
-actul de identitate (CI sau BI) al persoanei îndreptăţite, în original şi copie;
-cerere completată de beneficiar, prin care acesta solicită acordarea tichetelor;
-împuternicire (scrisă de beneficiar) pentru persoana mandatată să ridice tichetele însoţită de documente medicale care atestă statutul de "nedeplasabil" al beneficiarului (de exemplu adeverinţă de la medicul de familie, copie bilet de ieşire din spital, copie scrisoare medicală, etc);
-actul de identitate (CI sau BI) în original şi copie al persoanei împuternicite.
Actele menţionate mai sus sunt obligatorii, neprezentarea unuia dintre acestea conducând la imposibilitatea acordării tichetelor sociale.
Distribuirea tichetelor sociale se face după următorul program: luni, marţi, miercuri şi vineri, între orele 08.30-15.30 şi joi, în intervalul orar 08.30-17.00.
Pentru relaţii suplimentare, puteţi apela nr. de telefon 0368-469995, puteţi scrie pe adresa de mail dasbv@dasbv.ro sau veni la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, din str. Panselelor, nr. 23.
D.R.