30 noiembrie - Ziua Sfântului Andrei, ocrotitorul României

30 noiembrie - Ziua Sfântului Andrei, ocrotitorul României

Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Apostol Andrei în fiecare an, pe 30 noiembrie. Acesta este considerat şi ocrotitorul României.
Andrei s-a născut la Betsaida, un mic orăşel de pe malul lacului Ghenizaret. Fiu al lui Iona, care se trăgea din Galileea şi frate al lui Petru, printre primii ucenici ai Mantuitorului nostru Iisus Hristos.
Inainte de a sluji pentru a propovădui cuvântul Domnului şi de a deveni Apostol, Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezatorul. La o zi distanţă dupa Botezul Domnului în Iordan, îl vede pe Ioan cum arăta cu degetul spre Hristos şi zice "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridica păcatul lumii".
Astfel, îl convinge şi pe Petru să îi ofere toată dragostea lui Hristos. Din acest motiv, Sfântului Andrei i se mai spune "cel dintâi chemat al Domnului".
Alături de ceilalţi Apostoli, îl urmează şi însoteşte pe Mântuitor pe drumurile Țării Sfinte, bucurându-se de toate cunoştinţele şi de iubirea nemarginită a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Asista şi la foarte multe minuni pe care Hristos le-a făcut atât timp cât El a fost în formă trupească pe Pământ. S-a împărtăşit din cuvântul dumnezeiesc, cel dătător de viaţă. De asemenea, Andrei a văzut şi Patimile Domnului, plângând nespus de mult la moartea Mântuitorului. Totuşi, credinţa sa a rămas de neclintit, iar Domnul nostru i se arăta, atât lui, cât şi celorlalţi apostoli în ziua Învierii.
Conform scrierilor bisericeşti, Andrei merge in Bizantia, Tracia, Macedonia şi Bitinia şi toate ţinuturile de lângă Marea Neagră, de la Dunăre şi Scitia şi până în Crimeia să propovaduiasca cuvântul şi iubirea Domnului nostru. Zăboveşte multă vreme în fiecare locaş, pentru a îi invăţa pe toţi oamenii despre credinţa cea dreaptă şi despre iubirea lui Hristos. Păgânii încearcă să îl alunge, însă Andrei biruie toate împotrivirile, cu ajutorul Mielului lui Dumnezeu.
După ce se sfârşesc pelerinajele sale în toate aceste ţinuturi se întoarce la Bizanţia unde îl hironeşte ca şi episcop pe Stahie. Andrei sfârşeşte ca şi mucenic, fiind răstignit lângă Corint, la Patras, unde este aşezat cu capul în jos pe o cruce în formă de X. Această cruce avea să devină cunoscută drept "Crucea Sfântului Andrei".
În România, Sfântul Apostol Andrei este cunoscut drept ocrotitorul ţării, doarece a propovăduit Evanghelia şi cuvântul Domnului pe aceste meleaguri. Drept dovadă, avem toponimele din zona Dobrogei, precum Peştera Sfântului Andrei, Pârâiaşul Sfântului Andrei.
D.R.