Forma de relief unică în Europa, descoperită în România

Forma de relief unică în Europa, descoperită în România

Groapa Ruginoasă este o ravenă uriaşă de peste 600 de metri în diametru şi 100 de metri adâncime, cu rupturi ruginii. S-a format prin eroziunea torenţială, extrem de activă a depozitelor de cuartite, fresii şi argile roşii. Este o adevărată "rană vie" în trupul muntelui, eroziunea se extinde şi în prezent, însă pe o parte a gropii a început vegetaţia să crească datorită pantei mai line. Între versanţi gropii s-au creat vai foarte stramte ce dau un aspect de canion fundului torentului, potrivit turism.bzi.ro.
Groapa Ruginoasă reprezintă un caz unic în Europa de adaptare a reliefului la alcătuirea geologică. Este vorba despre bazinul gigantic al unui torent a cărui geneza este legată de prezenţa unei stive de gresii suprapuse calcarelor care, dizolvate carstic le-au subminat, pregătind terenul pentru o intensă acţiune erozivă regresivă.

A.C.