Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, în atenţia Consiliului Judeţean

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, în atenţia Consiliului Judeţean

Consiliul Judeţean Braşov desfăşoară în prezent, pentru a cincea oară, procedurile de achiziţie pentru elaborarea proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor de construcţie aferente obiectivului de investiţii "Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru".
Valoarea estimată a contractului este de 8.566.935,41 lei fără TVA, din care pentru proiectare este prevăzută suma de 174.800,23 lei fără TVA, iar pentru execuţia lucrărilor, care include organizare de şantier, construcţii, instalaţii, dotări şi montaj, a fost estimată suma de 8.392.135,18 lei fără TVA. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 25 martie 2019, ora 15:00.
Proiectul "Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru", elaborat de Consiliul Judeţean Braşov în anul 2017, a fost aprobat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon", iar contractul de finanţare a fost semnat în martie 2018.
Până în prezent, CJ Braşov a derulat pentru acest proiect nu mai puţin de patru proceduri de achiziţie. Astfel, anunţul de participare a fost postat în sistemul electronic de achiziţii publice pe 14 august 2018, 13 septembrie 2018 şi 4 octombrie 2018, însă nicio firmă nu s-a arătat interesată să realizeze lucrările reparaţii capitale, modernizare şi eficientizare energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de la Sânpetru. Pe 26 noiembrie 2018 s-a consumat o altă tentativă de a atribui contractul, însă documentaţia a fost respinsă de Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice.
La începutul acestui an, plenul CJ Braşov a decis suplimentarea bugetului proiectului, actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici, iar achiziţia lucrărilor de proiectare şi execuţie a fost relansată pe 25 februarie 2019. "Din păcate, proiectul este întârziat de faptul că din august 2018 ne străduim să finalizăm această achiziţie şi să avem un constructor care să facă lucrările de reparaţii şi consolidare, recompartimentare, modernizare şi eficientizare energetică a corpului de clădire C1 din cadrul incintei Unităţii de la Sânpetru. Toate lucrările vor avea la bază recomandările şi soluţiile tehnice stabilite prin expertiza tehnică de rezistenţă şi auditul energetic. Ele vor fi realizate în etape, astfel încât activitatea personalului şi viaţa pacienţilor să fie afectate cât mai puţin", spune Daniel Gligoraş, administratorul public al judeţului Braşov.
La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea, susţine că "judeţul Braşov trebuie să se dezvolte cu resursele financiare nerambursabile obţinute prin accesarea fondurilor europene. Sperăm ca de această dată să desemnăm un câştigător şi să începem lucrările. Implementarea acestui proiect va conduce la scăderea cheltuielilor legate de încălzire, concomitent cu creşterea confortului termic în instituţie, ceea ce înseamnă implicit alinierea la standardele europene în asigurarea calităţii serviciilor de tip medico-social".
În cadrul Unităţii Medico-Sociale de Pneumoftiziologie de la Sânpetru sunt internaţi în prezent aproximativ 80 de pacienţi, majoritatea cazuri sociale, persoane diagnosticate cu boli pulmonare şi pneumologice.

D.R.