Parlamentul European a adoptat un nou regulament pentru Corpul european de solidaritate

Parlamentul European a adoptat un nou regulament pentru Corpul european de solidaritate

Parlamentul European a adoptat noile regulamente ale programului Corpul european de solidaritate pentru perioada 2021-2027, care ar trebui să faciliteze accesul tuturor la acest corp, incluzând persoanele cu handicap sau probleme de sănătate, imigranţii şi celicare locuiesc în regiuni îndepărtate.

Stagiile de practică din cadrul Corpului European de Solidaritate se pot desfăşura doar în una din ţările membre ale Uniunii Europene.

Stagiul are ca scop obţinerea de experienţă practică şi profesională în vederea creşterii gradului de angajabilitate şi facilitarea transferului către piaţa muncii pentru participant.

A.C.