Actele necesare pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copiilor

Actele necesare pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copiilor

Mamele care doresc să obţină indemnizaţia pentru creşterea copiilor trebuie să se prezinte la Direcţia de Asistenţă Socială unde vor depune o cerere alături de o copie după certificatul de naştere al copilului.

Actele necesare pentru obţinerea indemnizaţiei:

Pentru femeile care au născut după 1 ianuarie 2009:
- indemnizaţia se va acorda după depunerea la Direcţia de Asistenţă Socială a unei copii după certificatul de naştere a copilului ;
- copie după cartea de identitate a unui reprezentant legal (persoana care încasează banii), potrivit Direcţiei de Asistenţă Socială.

Pentru femeile care au născut înainte de 1 ianuarie 2009:
- indemnizaţia se va acorda după depunerea unei copii după certificatul de naştere al copilului şi după buletinul mamei ;
- adeverinţă cu veniturile nete pe ultimele 12 luni. Mamele care sunt deja în plată se pot adresa şi Agenţiilor Locale de Prestaţii Sociale.
De asemenea, sunt luate în calcul şi veniturile aferente perioadelor asimilate, ca de exemplu: şomaj, concedii medicale, perioadele de formare şi perfecţionare profesională realizate cu acordul sau din iniţiativa angajatorului, efectuarea stagiului militar sau a serviciului militar pe bază de voluntariat, concedii pentru creşterea copilului.

În acest caz, cel mai frecvent se pot întâlni următoarele situaţii:
1. Cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului sunt constituite şi din perioade asimilate şi din perioade de realizare de venituri profesionale. În această situaţie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor din perioadele asimilate şi din perioada în care s-au realizat venituri profesionale, împărţită la 12.
Exemplu: Persoana pentru care cele 12 luni sunt constituite astfel:
- 4 luni concediu creştere copil, timp în care a primit indemnizaţia de 600 lei;
- 6 luni activitate profesională salarizată;
-2 luni concediu de maternitate prenatal, timp în care a primit indemnizaţia de maternitate aferentă (85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza cărora se calculează, conform legii, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare)
În această situaţie, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului este următoarea :
(4 X 600 lei) + (veniturile salariale înregistrate în cele 6 luni lucrate) + (2 X indemnizaţia de maternitate).


2. Cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului sunt constituite numai din perioade asimilate, altele decât concediul pentru creşterea copilului. În această situaţie, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor din perioadele asimilate, împărţită la 12.
Exemplu: Persoana pentru care cele 12 luni sunt constituite din perioada de şomaj.
Venitul este reprezentat de indemnizaţia de şomaj, iar baza de calcul pentru stabilirea indenizaţiei este reprezentată de suma indemnizaţiilor de şomaj primite, împărţită la 12.

3. Cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate în care nu sunt realizate venituri. În această situaţie, condiţiile de eligibilitate fiind îndeplinite, chiar dacă veniturile sunt egale cu ”0” , indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă la valoarea minima de 600 lei.
Exemplu: Absolvente cu examen de licenţă sau de diploma cursurilor de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective.

4. Situaţia în care se naşte încă un copil în perioada în care persoana este în concediu pentru creşterea primului copil.
În acest caz, perioada de concediu se prelungeşte până la împlinirea de către al doilea copil a vârstei de 2 ani. Pe această perioadă se acordă o singură indemnizaţie calculată prin aplicarea procentului de 85% la veniturile realizate înainte de naşterea copilului/copiilor anteriori.