Aeroportul Internaţional Braşov, noi paşi înainte : achiziţia realizării studiului de fezabilitate, privind serviciile de navigaţie aeriană

Aeroportul Internaţional Braşov, noi paşi înainte : achiziţia realizării studiului de fezabilitate, privind serviciile de navigaţie aeriană

Adrian-Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, a solicitat anul trecut, prin intermediul Ministerului Transporturilor, sprijinul EUROCONTROL - European Organisation for the Safety of Air Navigation (Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene) în vederea identificării variantei optime pentru soluţia de turn de control care să opereze Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav.
În urma analizei comparative între cele două posibile soluţii (turn clasic versus turn virtual) pentru serviciile de navigaţie aeriană, analiză pe care EUROCONTROL a realizat-o în colaborare cu ROMATSA ţinând cont de condiţiile specifice ale Aeroportului Braşov, s-au desprins mai multe concluzii care au fost comunicate Consiliului Judeţean Braşov. Astfel, "rezultatele analizei arată că soluţia de turn de control virtual asigură maximum de flexibilitate şi eficienţă", după cum se precizează în documentul primit de administraţia judeţeană în data de 14 mai 2019.
"Pe baza raportului transmis de specialiştii EUROCONTROL am definitivat cerinţele caietului de sarcini pentru întocmirea studiului de fezabilitate privind serviciile de navigaţie aeriană. Cerinţele au fost în prealabil discutate cu grupul de lucru special desemnat pe baza protocolului de colaborare încheiat între Judeţul Braşov şi ROMATSA pentru a analiza aspectele tehnice ale documentaţiei. Caietul de sarcini cuprinde elementele componente ale funcţionării serviciilor de trafic şi dirijare, respectiv: instrumentele de aterizare, meteo, comunicaţii, geometria spaţiului aerian, proceduri de zbor, informare aeronautică, integrarea sistemelor în sistemul naţional de comunicaţii aeronautice şi soluţia de turn de control", a explicat Alexandru Anghel, coordonatorul Compartimentului Monitorizare şi Implementare a Proiectului Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav.
În urma elaborării studiului de fezabilitate va fi identificată şi recomandată soluţia tehnică pentru Serviciile de Trafic Aerian (ANS), din care face parte şi turnul de control al viitorului aeroport.
Achiziţia proiectării şi construirii Terminalului de Pasageri
Procedura de achiziţie publică prin licitaţie deschisă pentru realizarea obiectivului "Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav Etapa a III-a - Proiectare şi Execuţie Lucrări de Construcţii şi Instalaţii Obiectul Terminal de Pasageri", este blocată de o contestaţie depusă la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) şi la Consiliul Judeţean. Administraţia judeţeană aşteaptă ca instituţia să se pronunţe cu privire aspectele sesizate de firmele contestatare.
Amintim faptul că specialiştii de la IPTANA, firma de proiectare care a realizat studiul de fezabilitate pentru etapa a III-a de execuţie a Aeroportului, au fost cei care au întocmit caietul de sarcini al achiziţiei, iar Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice a verificat documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini, şi a aprobat publicarea acesteia în SEAP. În ceea ce priveşte evaluarea propunerilor tehnice şi financiare, comisia de licitaţie din cadrul CJ Braşov a beneficiat de expertiza specialiştilor cooptaţi de la IPTANA. Mai mult decât atât, după fiecare etapă de evaluare a ofertelor, respectiv stabilirea eligibilităţii firmelor, analizarea ofertelor tehnice şi analizarea ofertelor financiare, procesele-verbale rezultate au fost avizate de Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice.
De menţionat este faptul că documentaţia de achiziţie pentru proiectarea şi construirea Terminalului a fost de două ori respinsă (în 26 noiembrie şi 7 decembrie 2018), de Autoritatea Naţională de Achiziţii Publice. Abia în 13 decembrie 2018 Consiliul Judeţean Braşov a primit aprobarea ANAP pentru a o posta în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Anunţul a fost publicat în 18 decembrie 2018. La solicitarea unor potenţiali ofertanţi termenul de depunere s-a decalat din 28 ianuarie, în 11 februarie 2019, termen la care au fost înregistrate patru oferte. Raportul procedurii a fost aprobat în data de 13 mai 2019, iar la data de 23 mai rezultatul licitaţiei a fost contestat.
Termenul pentru realizarea documetanţiilor de proiectare a Terminalului de Pasageri este de 3 luni de la semnarea contractului, iar durata de execuţie a lucrării este de 9 luni.
Achiziţia autospecialelor destinate Aeroportului
Rezultatele procedurii de achiziţie pentru cele două autovehicule ISU destinate Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav au fost contestate. Este vorba despre achiziţia unei autospeciale de pompieri echipate cu agenţi complementari pentru intervenţie rapidă şi a unei autospeciale dotate cu agenţi complementari şi echipament de descarcerare. Achiziţia s-a desfăşurat pe loturi distincte (Lotul 1 şi Lotul 2), pentru fiecare utilaj în parte fiind depuse câte două oferte. În ambele cazuri, câştigătoare a fost declarată firma SC Grădinariu Import Export SRL, iar ofertantul de pe locul al doilea, respectiv SC ATSA Industry SRL, a contestat ambele rezultate, în data de 3 iunie 2019. CJ Braşov a transmis la CNSC punctul său de vedere, urmând ca instituţia să se pronunţe cu privire la aspectele care fac obiectul contestaţiilor.
În privinţa Lotului 3 Autospecială de deszăpezire PDA, respectiv achiziţionarea a două utilaje de deszăpezire, procedura este în derulare.
Procedurile de achiziţie pentru aceste autospeciale (două de pompieri şi două de deszăpezire) au început încă din 29 ianuarie 2019, când s-a publicat pe platforma naţională (www.e-licitaţie.ro) şi europeană (www.ted.europa.eu) anunţul pentru achiziţionarea autospecialelor de pompieri şi deszăpezire, împărţite în trei loturi. Termenul de depunere a ofertelor pentru toate cele trei loturi a fost 5 martie 2019. Până la termenul-limită de depunere a fost primită o contestaţie împotriva documentaţiei de atribuire privind Lotul 3. Contestaţia a fost depusă la CNSC, ceea ce a făcut ca termenul-limită de depunere a ofertelor pentru acest lot să se prelungească până la 22 mai 2018. CNSC a admis în parte această contestaţie şi a dispus obligarea autorităţii contractante la remedierea documentaţiei. În data de 1 aprilie 2019, aceeaşi firmă contestatară a depus la Curtea de Apel Braşov o plângere împotriva deciziei CNSC. În 17 aprilie 2019 instanţa braşoveană a respins plângerea şi a menţinut decizia CNSC.
În momentul de faţă, achiziţia autospecialelor de deszăpezire PDA (cu plug, perie şi autosuflantă) este în derulare, iar la termenul-limită de depunere a ofertelor, care a expirat în 22 mai, în SEAP s-a înscris un singur operator economic, respectiv firma SC ATSA Industry SRL. În momentul de faţă comisia de licitaţie lucrează la evaluarea ofertei tehnice.
Potrivit normativelor în domeniu, aceste autovehicule trebuie să existe fizic în dotarea Aeroportului, înainte ca acesta să fie operaţional. Specificaţiile tehnice pentru autospecialele de pompieri au fost stabilite de beneficiar în conformitate cu reglementările Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO), fiind verificate inclusiv de specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, iar cele pentru maşinile de deszăpezire au respectat cerinţele Autorităţii Aeronautice Civile Române.
Studiul de viaţă sălbatică pentru Aeroport
Consiliul Judeţean Braşov a derulat cu succes procedurile de achiziţie privind întocmirea studiului de viaţă sălbatică la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav. Pentru contractarea acestor servicii, anunţul a fost publicat în data de 17 mai 2019, fiind depuse două oferte, ambele admisibile.
În urma evaluării şi aplicării criteriului de atribuire, respectiv preţul cel mai scăzut, a fost declarată câştigătoare oferta depusă de Asocierea SC Funciara SRL Braşov - SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL Cluj-Napoca, cu care ieri s-a încheiat contractul de servicii. Faţă de valoarea estimată de autoritatea contractantă la 130.000 lei (fără TVA), valoarea contractului este de 104.000 lei (fără TVA), adică 123.760 lei inclusiv TVA. Durata de desfăşurare a contractului este de 13 luni de la data ordinului de începere a prestării serviciilor. Perioada de observare a vieţii sălbatice din zona Aeroportului de la Ghimbav este de 12 luni.
"Din păcate, lucrurile nu depind exclusiv de noi în ceea ce priveşte realizarea proiectului Aeroportului. Suntem la mâna instituţiilor care trebuie să se pronunţe în privinţa contestaţiilor, indiferent dacă sunt sau nu obiectiv întemeiate, iar pentru aceasta ele au la dispoziţie termenele prevăzute de lege. Facem ceea ce depinde de noi în toate aspectele privind construirea Aeroportului şi nu putem decât să sperăm că în cel mai scurt timp posibil vom putea încheia contractele în urma procedurilor de achiziţie pe care în momentul de faţă le avem blocate", spune preşedintele CJ Braşov Adrian-Ioan Veştea.
D.R.