Finanţări nerambursabile acordate de către Consiliul Judeţean Braşov, pentru cultură, sport şi culte, în 2019

 Finanţări nerambursabile acordate de către Consiliul Judeţean Braşov, pentru cultură, sport şi culte, în 2019

În cursul acestui an, Consiliul Judeţean Braşov a lansat mai multe programe de finanţare nerambursabilă în domeniile cultură, sport şi culte, acordând granturi ofertelor culturale propuse de ONG-uri şi instituţii publice, proiectelor sportive ale cluburilor şi asociaţiilor sportive, precum şi lucrărilor de reabilitare a unităţilor de cult din judeţ. În anul 2019, o noutate a Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale a reprezentat-o separarea beneficiarilor eligibili ai finanţării, în beneficiari de drept public (instituţii publice de cultură, autorităţi ale administraţiei publice locale) şi beneficiari de drept privat (ONG-uri), fiind create două programe de finanţare distincte.
Astfel, din bugetul total de 3.500.000 lei, au fost finanţate proiecte în cadrul a cinci programe, după cum urmează:
1. "Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a proiectelor culturale pe anul 2019 - Beneficiari de drept public"
Bugetul pentru acest program a fost de 450.000 de lei. 14 entităţi publice au depus proiecte, toate fiind declarate admise, iar totalul finanţărilor acordate a fost de 209.054,87 lei. Pentru bugetul neutilizat a fost lansat al doilea apel de proiecte, care are termen-limită de depunere ziua de 25 iulie 2019, ora 16:00.
2. "Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a proiectelor culturale pe anul 2019 - Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial"
Bugetul programului destinat finanţării proiectelor culturale ale ONG-urilor a fost de 1.150.000 lei. La fel ca anul trecut, au fost disponibile două axe de finanţare: una destinată proiectelor cu un buget de peste 200.000 de lei, pentru care finanţarea nerambursabilă asigurată de CJ Braşov a fost de maximum 100.000 de lei, şi alta pentru proiecte cu un buget de până la 200.000 de lei, pentru care finanţarea nerambursabilă acordată a fost de maximum 50.000 de lei. Un număr de 24 de proiecte dintre cele 36 depuse au obţinut peste 70 de puncte - reprezentând punctajul minim pentru ca un proiect să devină finanţabil. Dintre acestea, doar 19 s-au înscris în bugetul de 1.150.000 lei alocat acestui program. În consecinţă, autoritatea contractantă a luat decizia realocării unor sume neutilizate în cadrul altor programe, respectiv suplimentarea cu 300.000 de lei a bugetului proiectelor culturale depuse de ONG-uri; astfel vor beneficia de finanţare nerambursabilă toate cele 24 de proiecte care au îndeplinit criteriul privind punctajul minim.
3. Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a
proiectelor sportive, pentru anul 2019 - Programul Promovarea Sportului de performanţă
Pentru finanţarea proiectelor destinate sporturilor olimpice a fost propusă în bugetul judeţului pe anul 2019 suma totală de 600.000 de lei. Toate cele 9 proiecte depuse au primit finanţare, fiind atribuită suma totală de 389.129,21 lei.
Amintim noutatea acestui an, şi anume faptul că unele schimbări legislative din anul 2018 au modificat categoria solicitanţilor eligibili pentru programele dedicate proiectelor sportive, în sensul că pot primi finanţare doar cluburile sportive şi asociaţiile pe ramură de sport la nivel judeţean. În consecinţă, pentru federaţiile sportive executivul Consiliului Judeţean Braşov pregăteşte un regulament separat, în baza Legii 69/2000. Programul de finanţare destinat federaţiilor sportive va beneficia de un buget total de 300.000 de lei, iar regulamentul de acordare urmează să fie aprobat în şedinţa de plen din luna iulie.
4. Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive - Sportul pentru toţi, pentru anul 2019
În vederea finanţării proiectelor destinate sportului pentru toţi a fost alocată în bugetul judeţean suma totală de 300.000 de lei. Doar 3 proiecte din cele 5 depuse au fost conforme cu cerinţele Ghidului solicitantului, ele primind o finanţare în valoare totală de 162.769,24 lei.
5. Programul judeţean privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al judeţului Braşov pe anul 2019 unităţilor de cult din judeţul Braşov aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Din bugetul judeţului Braşov au fost alocate sume totalizând 1.000.000 de lei pentru completarea fondurilor proprii destinate întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult, construirii şi reparării lăcaşurilor de cult, conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu cultural, construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, în conformitate cu prevederile OG 82/2001. Un număr de 126 de unităţi de cult au primit finanţare, bugetul fiind epuizat.
"De la un an la altul am constatat o creştere a calităţii proiectelor depuse în cadrul tuturor programelor de finanţări nerambursabile acordare de Consiliul Judeţean Braşov. Proiectele sunt din ce în ce mai bune, în special în domeniul cultural, fapt care ne bucură şi ne îndreptăţeşte să ne gândim la o majorare a sumelor pe care le vom aloca în viitor. De altfel, tocmai pentru a veni în sprijinul beneficiarilor care îşi propun să aducă plus-valoare în aceste domenii am decis să realocăm fondurile rămase necheltuite, astfel încât să susţinem toate proiectele care au întrunit criteriile de eligibilitate", a spus Tóásó Imelda, vicepreşedintele CJ Braşov care a coordonat derularea programelor de finanţări nerambursabile.
Listele cu beneficiarii programelor de finanţări nerambursabile şi cu sumele alocate acestora sunt publicate pe website-ul Consiliului Judeţean Braşov www.judbrasov.ro
D.R.