Dezbatere publică pe tema "Politica publică alternativă în domeniul măsurării şi păstrării calităţii aerului"

Dezbatere publică pe tema "Politica publică alternativă în domeniul măsurării şi păstrării calităţii aerului"

Asociaţia Breasla Constructorilor Ieşeni, în parteneriat cu Asociaţia Creştem România Împreună, Grupul de Iniţiativă în Promovarea Opiniei Publice - GIPRO, Asociatia Eco- Natura Comunităţii Băicoi si Organizaţia Hutul-Eko Brodina organizează joi, 11 iulie 2019, în intervalul 10.00 - 14.00, la Braşov, Hotel Braşov (str.13 Decembrie nr 38), dezbatere publica care îi are ca invitaţi pe responsabilii autorităţilor publice în gestionarea problemelor de mediu, autorităţile publice locale, instituţii de sănătate, medici, mediul academic, constructorii, reprezentanţii ai ONG-urilor, interesati de îmbunătăţirea calităţii aerului. Această activitate face parte din proiectul “ Politici publice alternative în domeniul calităţii aerului “
Scopul acestei dezbateri publice este de a colecta într-un cadru legal şi democratic propuneri de îmbunătăţire a sistemului de măsurarea şi păstrarea calităţii aerului, menite să caute răspunsul la următoarele întrebări:
1. Cine consideraţi că ar trebui să primească rezultatele monitorizării în timp real a poluanţilor, dintre următoarele 3 instituţii: APM (autoritatea publică locală pentru protecţia mediului), Garda de Mediu (autoritatea locală de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului) sau Consiliul Judeţean (autoritatea care răspunde de menţinerea calităţiii aerului)? Vă rugăm să argumentaţi răspunsul dumneavoastră.
1. Consideraţi că datele rezultate din monitorizare ar trebui să fie accesibile si publicului in timp real, printr-o procedură care să le evidenţieze într-un portal public?
2. În cazul în care se înregistrează depăşiri ale concentraţiilor maxime admise pentru substanţele monitorizate cosideraţi că este necesar ca aceste informaţii să fie aduse în timp real la cunoştinţa cetăţenilor exclusiv rezidenţi în proximitatea zonei în care s-au înregistrat depăşirii ale concentraţiilor maxime admise, prin sistemul roalert?
3. În cazul în care se înregistrează depăşiri repetate ale concentraţiilor maxime admise de poluanţi cosideraţi că este necesar ca autoritatea de sănătate publică să iniţieze procesul de monitorizare a stării de sănătate a populaţiei pe factorii de risc evidenţiaţi urmând ca periodic aceasta să dea publicităţii un raport privind impactul pe care poluarea îl are asupra sănătăţii cetăţenilor?
4. Consideraţi utilă dotarea autorităţii publice locale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului cu un laborator mobil de monitorizare atât a emisiilor cât şi a imisiilor, pentru verificarea concentraţiei maxime de poluanţi emisă de agentul economic şi a calităţii aerului înconjurator? Vă rugăm să argumentaţi răspunsul dumneavoastră.
5. Consideraţi utilă unificarea Comisariatelor Judeţene ale Gărzii de Mediu cu Agenţiile Judeţene pentru Protecţia Mediului din perspectiva nevoii de depistare, sancţionare şi control a fenomenului de poluare a aerului? Vă rugăm să argumentaţi răspunsul dumneavoastră.
6. Consideraţi necesar modificarea sistemului sancţionator în România astfel încât sancţiunile dispuse să poată fi aplicate de Garda de Mediu în regim de urgenţă, astfel încât acestea să facă posibilă dispariţia sursei de poluare, recuperarea tuturor cheltuielilor pentru identificarea sursei de poluare pe seama poluatorului identificat, sancţionarea poluatorului în mod proporţional cu poluarea cauzată cu amenzi şi sancţiuni administrative care să descurajeze poluatorul să continue funcţionarea ilegală?
7. Care ar fi argumentele pro şi contra utilizării datelor provenite din proceduri de monitorizare a calităţii aerului utilizând echipamente ce măsoară echivalent STAS, operate de către organizaţii private sau ONG-uri, în sesizarea legală a Gărzii de Mediu?
Această dezbatere publică, urmăreşte colectarea de opinii şi soluţii de la toate părţile interesate, inclusiv de la simpli cetăţeni şi sintetizarea acestora într-un raport efectuat de experţi independenţi. Concluziile comisiei de experţi privind soluţiile propuse în cadrul dezbaterii vor fi prezentate public şi vor fi analizate în elaborarea politicii publice finale.
Cei interesaţi să participe sunt rugaţi să confirme prezenta la adresa de email: office@breaslaconstructorilor.ro. De asemenea, ne puteti transmite si punctul dvs. scris la intrebarile supuse dezbaterii.
D.R.