Managementul integrat al deşeurilor, în atenţia Consiliului Judeţean Braşov

Managementul integrat al deşeurilor, în atenţia Consiliului Judeţean Braşov

Consiliul Judeţean Braşov a încheiat contractul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din Judeţul Braşov - Servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru elaborarea şi implementarea proiectului" cu Asocierea SC EPMC Consulting SRL - SC FINTECH ADVISERS SRL din Cluj-Napoca, cea care a fost desemnată câştigătoare în urma procedurii de achiziţie desfăşurate în perioada 14 noiembrie 2017 - 20 august 2018. Valoarea contractului este de 3.449.165,40 lei (exclusiv TVA).
Acest contract a fost încheiat cu întârziere datorită faptului că rezultatul procedurii de achiziţie a fost contestat în instanţă de către ofertantul clasat pe locul doi. Sentinţa definitivă, privind respingerea contestaţiei, a fost comunicată de Curtea de Apel Braşov în 19 iunie 2019. În timpul judecării recursului, contestatarul a solicitat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie suspendarea şi strămutarea dosarului. Cererea de suspendare a fost respinsă, urmând ca asupra cererii de strămutare instanţa supremă să se pronunţe în 6 noiembrie 2019.
"Deoarece amânarea semnării contractului până în luna noiembrie, când este stabilit primul termen la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ar influenţa în mod semnificativ riscul ca proiectul «Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din Judeţul Braşov» să nu poată fi implementat cu fonduri din POIM aferente exerciţiului financiar 2014-2020, s-a luat decizia încheierii contractului cu ofertantul declarat câştigător în urma procedurii de achiziţie. Având în vedere şi necesitatea asigurării conformării şi atingerii ţintelor stabilite de Uniunea Europeană în domeniul deşeurilor, considerăm că este în interesul Autorităţii Contractante, respectiv în interesul public să înceapă cât mai repede activităţile de pregătire a Proiectului, astfel încât acesta să poată fi aprobat pentru finanţare şi să fie implementat în perioada de programare 2014-2020. S-a ţinut cont inclusiv de documentele existente şi aprobate până în prezent de instituţiile europene privind indicatorii finanţaţi prin programarea 2021-2027, conform cărora pentru viitoarea etapă de programare, aceşti indicatori (în forma existentă la ora actuală) prevăd susţinerea financiară pentru sectorul deşeuri doar a infrastructurii necesare reciclării/reutilizării, nu şi tratării, respectiv depozitării deşeurilor, cum este cazul nostru", a declarat vicepreşedintele CJ Tóásó Imelda, care a definitivat termenii contractuali cu reprezentantul legal al Asocierii SC EPMC Consulting SRL - SC FINTECH ADVISERS SRL.
Durata contractului este de 72 luni, urmând a se finaliza după delegarea gestiunii serviciilor către operatorii finali.
D.R.