Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, dotat cu echipamente, prin fonduri Regio

Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, dotat cu echipamente, prin fonduri Regio

Echipamente medicale de ultimă generaţie se vor achiziţiona printr-un nou contract de finanţare Regio şi vor asigura servicii medicale de calitate pentru Ambulatoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie din Braşov. Proiectul de finanţare nerambursabilă a fost semnat marţi, 20 august 2019, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, de către preşedintele Consiliului Judeţean, Adrian Veştea şi de către directorul general al ADR Centru, Simion Creţu. Peste 2,22 milioane euro fonduri nerambursabile Regio se vor aloca pentru achiziţia echipamentelor de ultimă generaţie.

"Considerăm acest proiect ca fiind foarte important, deoarece contribuie alături de celelalte proiecte locale la bunăstarea cetăţenilor din judeţ. Consiliul Judeţean Braşov va beneficia în mod indirect de pe urma extinderii şi modernizării Ambulatoriul Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie, prin micşorarea cheltuielilor alocate. Angajaţii spitalului vor putea munci şi asigura un mediu de lucru curat, nepoluat, îngrijit şi sigur, cu precădere prin punerea la dispoziţie a unor echipamente performante specifice acestei activităţi medicale, în vederea stimulării randamentului şi eficienţei tratamentelor de specialitate. Cetăţenii vor vedea astfel că utilizăm fonduri europene pentru cele mai importante aspecte sesizate de oameni, respectiv creşterea calităţii în sănătate şi, pe de altă parte, îmbunătăţirea condiţiilor de transport", a declarat Adrian Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.

Localizare proiect:
Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Braşov, str. Prundului nr. 7-9, jud. Braşov. Suprafaţa totală a imobilului este de 2.407 mp. Dotările vor fi amplasate în corpurile de clădire C1 şi C8, alocate desfăşurării activităţii Ambulatoriului integrat.

Bugetul proiectului:
Valoarea totală a proiectului contractat este de 10.572.694 lei, din care din care valoarea finanţării nerambursabile alocate este de 10.361.240 lei, respectiv 98% din valoarea eligibilă a proiectului, (aproximativ 2,22 milioane euro). Diferenţa dintre cele două sume, respectiv 211 mii lei reprezintă cofinanţarea asigurată de către Consiliul Judeţean Braşov pentru realizarea proiectului. Fondurile alocate provin din bugetul Regiunii Centru al Programului Operaţional Regional 2014-2020, prevăzute pe prioritatea 8.1 ce finanţează Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, operaţiunea A - Ambulatorii.


"În Regiunea Centru, investiţia realizată prin proiect va servi ca exemplu pentru celelalte instituţii spitaliceşti, urmărind să ridice nivelul calitativ al actului medical, să reducă riscul asupra sănătăţii populaţiei şi să ridice standardele de protecţie a sănătăţii la un nivel comparativ cu cel european. Concentrarea investiţiilor în activităţi ce vizează interesul şi siguranţa braşovenilor se poate observa şi din cele nouă contracte de finanţare nerambursabilă Regio semnate până în prezent de noi şi Consiliul Judeţean Braşov. Valoarea totală a sumelor atrase de judeţul Braşov pentru dezvoltarea infrastructurii locale este de peste 394 milioane lei, adică 83,29 milioane euro. Patru proiecte din cele nouă vizează investiţii consistente alocate pentru reabilitarea infrastructurii rutiere a drumurilor judeţene din judeţ, iar celelalte prevăd reabilitarea şi dotarea unităţilor spitaliceşti din judeţ, respectiv a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, a UPU din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, precum şi două proiecte concentrate pe îmbunătăţirea servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţului Braşov", a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Activităţile proiectului:
Infrastructura deţinută de Ambulatoriu este insuficientă şi duce la o disproporţie între numărul pacienţilor şi capacitatea echipamentelor. Rezultatul aşteptat în urma implementării proiectului este de creare a unui spaţiu dotat cu echipamente medicale şi mobilier adecvat, în vederea creşterii calităţii serviciilor de sănătate şi a nivelului de trai a populaţiei din municipiul Braşov şi din întregul judeţ. În urma implementării proiectului vor fi achiziţionate 57 de echipamente medicale de specialitate şi 22 de seturi de mobilier care vor fi amplasate la sediul central al Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie, în spaţiul alocat desfăşurării activităţii Ambulatoriului. Se urmăreşte astfel asigurarea unui acces egal al tuturor cetăţenilor la serviciile de sănătate, în vederea creşterii speranţei de viaţă sănătoasă, prin sporirea accesibilităţii serviciilor medicale în ambulatoriu şi îmbunătăţirea calităţii acestora. Pe lista echipamentelor prevăzute, se regăsesc următoarele aparate: computer tomograf, ecograf muscolo-scheletal, ecograf doppler, precum şi diverse echipamente pentru recuperare neuro-psiho-motorie cum sunt: lift pentru transport pacienţi, bandă alergare sau bandă pentru bazin, sistem robotizat de recuperare a mersului şi alte sisteme de evaluare şi recuperare a mobilităţii membrelor.

Proiectul presupune o abordare complexă şi integrată, astfel încât la finalizarea implementării acestuia să se obţină rezultate importante în ceea ce priveşte creşterea calităţii serviciilor medicale prestate în ambulatoriu şi scăderea numărului internărilor evitabile. Prin proiect se urmăreşte ca investiţia să poată fi menţinută pe o perioada foarte mare cu costuri materiale foarte mici prin includerea de echipamente calitative şi agrementate tehnic. Costurile cu resursele umane sunt foarte reduse, deoarece personalul actual va fi instruit să utilizeze şi să întreţină echipamentele ce vor fi achiziţionate în cadrul investiţiei.

Durata de implementare a proiectului:
Consiliul Judeţean Braşov estimează că până la data de 31.07.2021 va finaliza procesul de derulare a achiziţiilor şi de dotare a Ambulatoriului.
D.R.