Ministerul Fondurilor Europene: 20 milioane euro pentru prevenirea bolilor cardiovasculare

Ministerul Fondurilor Europene: 20 milioane euro pentru prevenirea bolilor cardiovasculare

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează, astăzi, apelul "Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienţilor cu factori de risc cardiovascular".
Apelul este finanţat din POCU 2014-2020, axa prioritară 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.9 - Creşterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii.

Apelul, cu un buget de 20 milioane euro, va finanţa programul naţional de screening pentru identificarea pacienţilor cu factori de risc cardiovascular de care vor beneficia 160.000 persoane.

Vor putea depune proiecte Ministerul Sănătăţii şi entităţi din subordinea acestuia cu atribuţii în domeniul prevenirii, supravegherii şi controlului bolilor.

A.C.