Bani de la Uniunea Europeană pentru creşterea gradului de vaccinare în România

Bani de la Uniunea Europeană pentru creşterea gradului de vaccinare în România

In urmatorii 3 ani, Ministerul Sănătăţii va primi de la Uniunea Europeană, aproximativ 22 milioane de lei de pentru implementarea mai multor măsuri care vizează creşterea gradului de vaccinare în Romania. "Am depus in cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), 7 proiecte de interes major pentru sistemul sanitar în acord cu Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. Am primit aprobare pentru primul proiect prin care urmărim să creşterem gradul de acoperire vaccinala în tara", a spus Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii. Astfel, cu banii primiti de la Uniunea Europeană pentru implementarea primului proiect finanţat va fi elaborata Strategia Naţională de Vaccinare, inclusiv Planul de acţiuni aferent acesteia si va fi consolidat un sistem de monitorizare a acestora.

De asemenea, va fi îmbunătăţită capacitatea instituţiilor din sistemul de sănătate pentru completarea şi accesul în timp real la informaţii privind stadiul vaccinării pentru populaţie, precum şi a stocurilor disponibile. Un număr de 20 judete identificate ca fiind prioritare vor fi dotate cu camere frigorifice pentru păstrarea stocurilor de vaccin, cu maşini si servicii de curierat pentru transport vaccin. Va fi dezvoltat si Registrul Electronic National de Vaccinari, prin crearea, în secţiunile de management al stocurilor de vaccin existente la nivelul directiilor de sanatate publica, a unui modul de calcul valoric al acestor stocuri. Personalul din Ministerul Sănătăţii şi din structurile cu responsabilităţi în dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicilor şi programelor de vaccinare şi imunizare va fi instruit si, nu in ultimul rând, va fi derulată o campanie de informare şi conştientizare a importanţei vaccinarii.

A.C.