1 Noiembrie - Ziua Radio România

1 Noiembrie - Ziua Radio România

La 1 noiembrie 1928, la ora 17.00, se inaugura postul naţional de radio, cu apelul "Alo, Alo, aici Radio Bucureşti, România". Primele cuvinte au fost rostite de profesorul Dragomir Hurmuzescu, promotorul radiofoniei româneşti, acesta fiind urmat de un recital de versuri compuse de Horia Furtună, în care Radioul românesc era definit "Un suflet nou".
Margareta Marinescu a fost prima crainică a radioului public. La început, Radioul avea doar 17 angajaţi şi emitea doar câteva ore pe zi, în program figurând ştiri, muzică de dans şi clasică, buletine meteorologice. Ulterior, au apărut şi emisiuni mai complexe, pe teme culturale, umoristice sau emisiuni clasice, printre care: "Ora copiilor", "Ora veselă", "Ora femeilor", "Cronica muzicală", "Cronica dramatică" sau "Poşta amatorilor". Emisiunile se diversifică din ce în ce mai mult, astfel că, la 8 decembrie, este transmisă prima emisiune pentru femei.
Decretul regal de aplicare a "Legii Radiofoniei", adoptat la 15 decembrie 1925, a fost transmis ulterior şi Oficiului Internaţional de Radiofonie de la Geneva.
Prima Adunare generală a Societăţii de Difuziune Radiotelefonică a avut loc la 17 ianuarie 1928, în cadrul căreia a fost aprobat statutul de funcţionare şi a fost ales primul Consiliu de Administraţie, care s-a întâlnit pentru prima dată la 5 martie, moment ce marchează începutul funcţionării Societăţii Române de Radiodifuziune. În luna iunie, a fost cumpărat primul imobil, situat pe strada General Berthelot la nr. 60.
În anul 1956, a fost înfiinţată Televiziunea Română, cu care Radio România a fuzionat, formând împreună instituţia numită Radioteleviziunea Română. În 1994, prin Legea nr. 41 din 17 iunie, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune devin "servicii publice autonome, de interes naţional, independente editorial".
De-a lungul anilor, Societatea Română de Radiodifuziune a reprezentat un pilon al presei româneşti, o instituţie publică de interes naţional, dedicată informării ascultătorilor. Printre emisiunile şi rubricile cu largă audienţă de-a lungul anilor, se numără : ,,Unda veselă", ,,Teatru Radiofonic" sau Fotbal minut cu minut".
Societatea Română de Radiodifuziune cuprinde următoarele structuri : România Actualităţi, Antena Satelor, România Cultural, România Muzical, România Internaţional, Radio 3Net,,Florian Pittiş", reţeaua studiourilor teritoriale şi locale : Bucureşti FM, Radio Cluj, Radio Timişoara, Radio Reşiţa, Radio Constanţa, Radio Oltenia Craiova, Radio Chişinău, Radio Cluj, Radio Tg. Mureş şi Radio România Braşov FM, ultimul fiind cel mai nou post public de radio, înfiinţat în martie 2019, dar şi agenţia de presă Rador.
D.R.