Prim ministrul Ludovic Orban a fost la Braşov, participând la momentul organizat la Troiţa din faţa Spitalului Judeţean şi vizitând unitatea medicală

Prim ministrul Ludovic Orban a fost la Braşov, participând la momentul organizat la Troiţa din faţa Spitalului Judeţean şi vizitând unitatea medicală

În ziua în care s-au împlinit 32 de ani de la Revolta anticomunistă a muncitorilor braşoveni de la Uzina de Autocamioane, Spitalul Judeţean din Braşov a primit vizita premierului României, Ludovic Orban. De obicei, în fiecare an, la Troiţa de lângă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, în locul unde acum trei decenii demonstranţii anticomunişti au cântat "Deşteaptă-te, române!", Asociaţia 15 Noiembrie 1987 organizează un ceremonial militar şi religios de comemorare a acelui moment de curaj şi demnitate, precum şi o pomenire a muncitorilor plecaţi dintre noi. La acest moment deosebit a participat şi premierul României, care apoi a vizitat secţiile spitalului braşovean, pentru a vedea unde se vor investi fonduri europene nerambursabile pentru dotări moderne.

Este vorba de o sumă de peste 10 milioane de lei, valoare totală, prin care se vor achiziţiona mai mult de 160 de echipamente, de 58 de tipuri diferite, pentru a fi dotate 12 cabinete de la Ambulatoriul integrat al Spitalului clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. Semnarea contractului de finanţare a avut loc la sediul Consiliul Judeţean Braşov, în cadrul unei conferinţe de presă, în prezenţa premierului Ludovic Orban, care şi-a declarat neechivoc sprijinul pentru toate iniţiativele prin care se atrag fonduri europene destinate dezvoltării comunităţilor locale şi creşterii calităţii vieţii cetăţenilor.
Preşedintele CJ Braşov, Adrian Veştea, şi directorul general ADR Centru, Simion Creţu, în prezenţa managerului celei mai mari unităţi medicale din judeţul Braşov, dr. Călin Cobelschi, alături de oficialităţi braşovene şi reprezentanţi ai unităţilor medicale din oraş, au vorbit despre proiectul "Dotarea cu echipamente şi aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov", prin care se vor investi fonduri nerambursabile în sumă de peste 2,25 milioane euro alocate în cadrul Programului Operaţional Regional REGIO 2014-2020 - Axa Prioritară 8, pe prioritatea destinată modernizării ambulatoriilor de spitale.

Acest proiect îşi propune să asigure condiţii optime pentru dezvoltarea serviciilor oferite de ambulatoriul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Braşov. Acest obiectiv va fi atins prin achiziţia a 163 de echipamente şi aparatură medicală, de 58 tipuri diferite. Valoarea totală a cererii de finanţare este de 10,699,095.67 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MLPDA este de 10.485.113,75 lei, aproximativ: 2.253.000 euro, reprezentând 98% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Durata estimată de implementare este mai mică de un an şi jumătate, până la sfârşitul lunii februarie 2021. Fondurile nerambursabile sunt alocate din bugetul Regiunii Centru prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Operaţiunea: A - Ambulatorii.

"Sumele totale pe care le va investi Consiliul Judeţean vor ajunge până la 40-50% din valoarea investiţiilor de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, unde dorim în primul rând dotarea Secţiei de cardiologie şi dezvoltarea compartimentului de Cardiologie intervenţională. Desigur, vom asigura dotări moderne în toate secţiile ambulatoriului de specialitate al Spitalului. Până acum, la nivelul Consiliului Judeţean Braşov am aprobat o cofinanţare de maximum 10% din valoarea proiectelor respective, dar ne-am dat seama că sumele alocate de Ministerul Sănătăţii până acum au fost mai mici decât valoarea echipamentelor respective şi atunci, pentru a nu pierde această resursă, am considerat necesar să cofinanţăm mai mult, adică minimum 10%, pentru a putea să cumpărăm toarte echipamentele necesare. Noi investim resurse importante din fonduri europene şi din bugetul propriu în modernizarea infrastructurii de sănătate la toate unităţile medicale pe care le avem în subordine. Aceste sume se adaugă investiţiilor mari pe care le facem în infrastructura de transport rutier. Dar, pe lângă toate acestea, nu vom lăsa deoparte nici proiectului Aeroportului Ghimbav-Braşov, care va dovedi întregii ţări că un judeţ poate să ducă singur, la bun sfârşit, o investiţie de o asemenea importanţă şi anvergură. Din acest punct de vedere, fondurile europene sunt absolut indispensabile, deoarece ne permit să utilizăm banii comunităţii în proiectele noastre importante, fără a neglija nici dezvoltarea sistemului de transport sau a celui medical", a declarat domnul Adrian Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea infrastructurii sociale, prin dotarea Ambalatorului Integrat din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale şi a accesibilităţii la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu. Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sănătate din judeţul Brasov, prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, cât şi la accesibilizarea ofertei de servicii de asistenţă în cadrul Ambulatoriului. Detalii privind obiectivele acestui proiect şi activităţile desfăşurate se regăsesc în Fişa ataşată prezentului material de presă.
Vor fi achiziţionate 58 de tipuri de echipamente, aparatură medicală performantă şi mobilier (respectiv 163 de bucăţi) specifice dotării cabinetelor de specialitate din cadrul unui ambulatoriu (de ex. ECOGRAF STATIONAR DOPPLER - cardiologie, EMG-ELECTROMIOGRAF - neurologie, CITOMETRU DE FLUX - laborator, ECOBIOMETRU - oftalmologie, ECOGRAF STATIONAR - ginecologie, COMPUTER TOMOGRAF etc) Dotările achiziţionate prin proiect sunt diverse şi sunt destinate pentru toate cabinetele existente în cadrul ambulatoriului integrat.

"Unităţile medicale din judeţul Braşov beneficiază, prin contractele semnate, de investiţii totale cumulate în valoare de peste 30 milioane euro, pentru extinderi şi modernizări de clădiri, dar şi pentru eficientizare energetică şi achiziţia de dotări moderne. Vorbim de spitalele din Braşov, dar şi de cele din Făgăraş, Zărneşti şi Victoria. Realizările sunt posibile datorită accesării de către Consiliul Judeţean Braşov, precum şi de către consiliile locale din localităţile respective, în parteneriat cu judeţul, a mai multor scheme de finanţare din fonduri europene REGIO pentru investiţii în infrastructura de sănătate. Aceste fonduri, transformate în lucrări şi achiziţii, iar apoi în spitale şi policlinici modernizate, vor fi asigura oamenii că administraţia locală face eforturi pentru creşterea calităţii serviciilor medicale şi pentru tratamente mai bune, în spaţii corespunzătoare de confort şi igienă, atât în zona serviciilor de urgenţă, dar şi pentru tratamentele ambulatorii", a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru
D.R.