Cum se poate beneficia de asistenţă fiscală

Cum se poate beneficia de asistenţă fiscală

Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor se realizează în conformitate cu OANAF nr. 1338/2008 şi constau în furnizarea de informaţii cu caracter general, în legătură cu modul în care contribuabilii trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale, prevăzute de Codul fiscal, Codul de procedură fiscală şi alte acte date în aplicarea acestora.
Sfera activităţii de îndrumare şi asistenţă cuprinde impozitele, taxele, contribuţii sociale şi alte venituri bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale teritoriale.
Nu pot fi solicitate informaţii:
- în perioada în care contribuabilul este supus inspecţiei fiscale;
- în legătură cu soluţionarea unor probleme pentru care s-au depus contestaţii ;
- prin care se sugerează căi şi modalităţi de evitare sau diminuare a obligaţiei fiscale de plată ;
- alte informaţii prevăzute de art. 2 alin. (3) din OANAF nr. 1338/2008.
Pentru a beneficia de asistenţă, contribuabilii se pot adresa organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal declarat. Domiciliul fiscal este:
- domiciliul, în cazul persoanelor fizice;
- sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
- sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor dacă acestea nu se realizează la sediul social declarat, în cazul persoanelor juridice.

Modalităţi de îndrumare şi acordare a asistenţei :
- prin prezentarea la ghişeele organelor fiscale ;
- în scris:
- prin poştă, la adresa organului fiscal ;
- la registratura organului fiscal ;
- prin e-mail, la adresa DGFP Braşov: finantepublice@rdsbv.ro
NOTĂ: Cererile vor include în mod obligatoriu următoarele informaţii:
- numele şi prenumele în cazul persoanelor fizice sau denumirea societăţii;
- domiciliul fiscal;
- codul de identificare fiscală;
- semnătura contribuabilului, persoană fizică, sau a reprezentantului legal în cazul societăţilor comerciale.
Menţionăm că furnizarea acestor date este solicitată în spiritul normelor etice pentru crearea unui mediu de comunicare profesionist şi este necesară doar în scopul evidenţei asistenţei acordate. Aceste informaţii nu se transmit şi nu stau la baza selecţiei pentru efectuarea inspecţiei fiscale.
- prin telefon la:
- Centrul de asistenţă a contribuabililor – ANAF
031/4039160
- Serviciul Metodologie şi Asistenţă Contribuabili din cadrul DGFP Braşov:
Braşov, str. M. Kogălniceanu, nr. 7, cod 500090
0268/308.443
- Biroul de Asistenţă a Contribuabililor Mijlocii:
Braşov, str. M. Kogălniceanu, nr. 7, cod 500090
0268/308.448
e-mail: Asistenta.mijlocii.bv@ mfinante.ro
- Administraţia Finanţelor Publice Braşov:
Braşov, str. M. Kogălniceanu, nr. 7, cod 500090
00268/308.469
e-mail: Asistenta.AFPMBrasov@mfinante.ro
- Administraţia Finanţelor Publice Făgăraş:
Făgăraş, str. Republicii, nr. 2, cod 505200
0268/211.226
- Administraţia Finanţelor Publice Săcele:
Săcele, str. Mihai Eminescu, nr. 2, cod 505600
0268/276.143
- Administraţia Finanţelor Publice Codlea:
Codlea, str. Lungă, nr. 108, cod 505100
0268/252.943
- Administraţia Finanţelor Publice Predeal:
Predeal, str. Rovine, nr. 3, cod 505300
0268/445.226
- Administratia Finantelor Publice Rupea:
Rupea, str. Republicii, nr. 193, cod 505500
0268/260.959
- Administraţia Finanţelor Publice Zărneşti:
Zărneşti, str. Mitropolit Metianu, nr. 126, cod
505800
0268/223.058
- Administraţia Finanţelor Publice Râşnov:
Râşnov, str. Unirii, nr. 20, cod 505400
0268/230.186
- Administraţia Finanţelor Publice Victoria:
Victoria, str. 1 Decembrie, nr. 3, cod 505700
0268/241.595
- Administraţia Finanţelor Publice Prejmer:
Prejmer, str. Ludwig Roth, nr. 565, cod 507165

- Administraţia Finanţelor Publice Feldioara:
Feldioara, str. Octavian Goga, nr. 87, cod
507065
0268/265.401