Concediu maternitate 2020: Ce trebuie să ştie viitoarele mame

Concediu maternitate 2020: Ce trebuie să ştie viitoarele mame

Concediul de maternitate este un beneficiu acordat viitoarelor mame, independent de concediul de creştere a copilului. Potrivit legislaţiei în vigoare, concediul de maternitate presupune 126 de zile calendaristice, împărţite înainte de naştere şi după, în perioada de lăuzie, pentru care mamele pot primi şi o indemnizaţie de maternitate stabilită în funcţie de stagiul de cotizare şi veniturile obţinute.

Chiar şi femeile care nu sunt angajate, dar au obţinut venituri ca persoane fizice autorizate se pot asigura pentru a beneficia de acest concediu şi de indemnizaţia aferentă. Obţinerea concediului şi indemnizaţiei de maternitate e tratată în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Concediul de maternitate înseamnă 126 de zile calendaristice, împărţite între: cele 63 de zile pentru sarcină, acordate înainte de naştere, şi cele 63 de zile pentru lăuzie, acordate după naştere. Dacă mama doreşte acest lucru şi mediul îi permite, se poate face şi o redistribuire a zilelor între cele două perioade, însă e obligatoriu ca perioada de lăuzie să fie de măcar 42 de zile calendaristice.

Principalele condiţii legale pe care trebuie să le îndeplinească salariatele pentru a beneficia de concediu de maternitate sunt următoarele:

să aibă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul ţării noastre;
să aibă un certificat medical eliberat de medicul curant (orice medic care a încheiat un contract cu casele de asigurări de sănătate sau care are autorizaţie de liberă practică şi a încheiat o convenţie cu acestea);
să fi cotizat cel puţin o jumătate de an pentru contribuţia de concedii şi indemnizaţii (contribuţia aceasta o datorează angajatorii pentru fiecare contract de muncă, lunar, iar femeile care nu sunt salariate, dar obţin venituri ca persoane fizice autorizate, îşi pot plăti această contribuţie voluntar, prin contract de asigurare.

A.C.