Atenţie, contribuabili : 17 februarie 2020 - termen limită de depunere a formularului 204!

Atenţie, contribuabili : 17 februarie 2020 - termen limită de depunere a formularului 204!

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov informează contribuabilii că 17 februarie 2020 este termenul limită de depunere a formularului 204, "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale". Cine are obligaţia să completeze şi să depună formularul 204? Declaraţia se completează şi se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din:  activităţi independente (activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;  drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;  activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;  piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;  silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;  activităţi agricole, pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit. Declaraţia NU se depune în următoarele cazuri:  în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabili care desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit;  în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli. Termenul de depunere a declaraţiei 204.
Declaraţia se depune la organul fiscal central competent, până la data de 15 februarie a anului următor celui de raportare. Prin excepţie, în cazul veniturilor din activităţi agricole, pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit, termenul de depunere al formularului 204 este până la data de 15 februarie, inclusiv, a anului fiscal în curs. www.anaf. ro Potrivit prevederilor articolului 75 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală coroborat cu articolul 181 alineat (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, când ultima zi a unui termen se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Astfel, pentru anul 2020, termenul de depunere a formularului 204 este 17 februarie 2020. Unde şi cum se depune declaraţia 204? Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro - secţiunea Servicii on-line/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii şi se depune de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, înscriind corect, complet şi cu bună- credinţă informaţiile prevăzute de formular. Declaraţia se depune împreună cu anexa/anexele completată/completate, dacă este cazul, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul serviciului electronic Spaţiul Privat Virtual sau prin intermediul portalului e-guvernare.ro Formularul 204 este prevăzut în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", publicat în Monitorul Oficial al României nr. 67 din 28 ianuarie 2019. Contribuabilii pot obţine informaţii suplimentare şi prin intermediul CallCenter-ului A.N.A.F apelând numărul de telefon 031.403.91.60.
D.R.