Măsuri dispuse de primarul George Scripcaru pentru reducerea riscurilor de răspândire a coronavirusului, pe perioada decretării stării de urgenţă

Măsuri dispuse de primarul George Scripcaru pentru reducerea riscurilor de răspândire a coronavirusului, pe perioada decretării stării de urgenţă

Primarul Braşovului a instituit măsuri importante, pentru evitarea oricărui risc de contaminare cu noul virus, în perioada instituirii stării de urgenţă :
- Reducerea programului de lucru cu publicul în intervalul 8.00-12.00 la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Serviciul relaţiile cu Asociaţiile de Proprietari, Serviciul Autoritate Tutelară, Serviciul de Evidenţă a Persoanei, Direcţia Fiscală, Direcţia de Asistenţă Socială.
- Tichetele Dar din suflet pentru suflet pentru sărbătorile de Paşti se vor distribui pe toată perioada anului.
- Pe durata stării de urgenţă, cea mai mare parte a interacţiunii cu cetăţenii se va desfăşura în mediul electronic, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane.
- Primăria Braşov, instituţiile din subordinea CL şi societăţile aparţinând Municipalităţii vor introduce, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgenţă, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă.
- Reducerea programului pentru:
Pieţele agroalimentare:
Luni - Sâmbătă: 8.00-18.00
Duminică: 8.00-14.00
Programul de aprovizionare pieţe:
L-S 8.00-9.30 şi 16.30-18.00
D 8.00-9.30 şi 13.00-15.00
Grădina Zoologică: Marţi-Duminică - program 10.00-17.00. Menţionăm că Planetariul, Autobuz Virtual Safari, Clădirea Exotică şi Casa maimuţelor din incinta grădinii zoologice, sunt închise.

- Închiderea Pieţei de vechituri din Bartolomeu, a Centrului de Informare turistică din Poiana Braşov şi a parcării mutietajate din Poiană.
- Casieria Direcţiei Fiscale de pe str. Lungă nr. 14 îşi va suspenda activitatea începând cu data de 18.03. Activitatea celorlalte casierii se va desfăşura conform programului 8.00-12.00.

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni va asigura activitatea de preluare a solicitărilor direct de la cetăţeni pentru următoarele activităţi
- Eliberare permise de liberă trecere zilnice pentru zona istorică, centrală şi Drumul de poiană;
- Depunerea documentaţiilor în vederea eliberării Autorizaţiilor de construire, certificatelor de edificare a construcţiilor, certificatelor de alipire, certificatelor de dezlipire;
- Depunerea documentaţiilor pentru eliberarea Acordurilor de funcţionare pentru exerciţiile comerciale;
- Depunerea documentaţiilor pentru eliberarea Aprobărilor de săpătură şi pentru obţinerea Avizelor administratorului drumurilor publice;

Pentru celelate solicitări, cetăţenii pot utiliza comunicarea electronică, fie utilizând aplicaţiile de pe portalul brasovcity.ro, cum ar fi cele pentru obţinerea certificatului de urbanism, pentru anunţul de începere a lucrărilor, pentru eliberarea LT-urilor sau cea pentru depunerea de sesizări şi reclamaţii, fie utilizând e-mailul cicbv@brasovcity.ro sau faxul 0268-472627.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei:
-se asigură relaţia cu publicul la serviciile aparţinând SPCLEP Braşov, în intervalul orar 8,00 - 12,00, în zilele lucrătoare de luni până vineri inclusiv. Ultima zi de vineri din lună nu se primesc cereri pentru eliberarea actelor de identitate, însă se eliberează cărţile de identitate şi cărţile de identitate provizorii pentru dosarele procesate;
-se limitează accesul persoanelor la serviciile aflate în relaţia cu publicul, iar prezenţa altor persoane care nu justifică motivat interesul de a se adresa lucrătorilor de specialitate este interzisă;
-la Serviciul Evidenţa Persoanelor, se preiau cereri pentru eliberarea actelor de identitate la 4 ghişee, prin suplimentarea cu încă 2 staţii de lucru, în baza programărilor on-line făcute pe pagina de internet https://extranet.brasovcity.ro/EvidentaPersoanelor/Programare.aspx , iar un ghişeu cu staţie de lucru va fi pus la dispoziţie pentru soluţionarea cererilor cu caracter urgent, pentru situaţii deosebite, cazuri sociale, etc., prin programare prealabilă la numerele de telefon : 0268/416550 tasta 9 interior 248 sau 0747014803;
-la Serviciul Stare Civilă se primesc şi se soluţionează fără limitări cererile privind declararea naşterii şi a decesului. Pentru situaţii de urgenţă, în intervalul orar 12,00 - 15,30 se apelează numărul de telefon 0268/416550 tasta 9 interior 166 (înregistrări naşteri) sau interior 181
(înregistrare decese) sau 0747010878;
-depunerea cererilor de eliberare a duplicatelor certificatelor de stare civilă se face după o prealabilă programare făcută la telefon 0268/416550 tasta 9 interior 182 sau 0747010878;
-depunerea cererilor de transcriere / înscriere a menţiunilor privind modificările intervenite în străinătate în registrele de stare civilă române a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate se fac urmare programării telefonice la telefon 0268/416550 tasta 9 interior 251 sau prin programări on-line de pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Braşov, https://extranet.brasovcity.ro/transcrieri/Programare.aspx, pentru cetăţenii care solicită transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă ale persoanelor care au redobândit cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România (ex. cetăţeni ai Ucrainei, ai Republicii Moldova);
-pentru obţinerea de relaţii privind depunerea declaraţiei de căsătorie se poate apela numărul de telefon 0268/416550 tasta 9 interior 168;
-La casieria instituţiei se vor achita plăţile prin numerar sau card bancar, taxele instituite la nivelul serviciului putând fi achitate şi prin ordin de plată bancar sau SMS, pentru valorile stabilite.
Totodată facem precizarea că potrivit art. 14 din Anexa nr.I privind MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ CU APLICABILITATE DIRECTĂ din Decretul semnat de Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României se stabileşte că "Se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă".
D.R.